I fjor røyka 11 prosent av befolkninga dagleg, mens 12 prosent snuste. Det er første gong det er flest som snusar, og tobakksbruken aukar.
NPK-NTB
NPK-NTB

– Trass i nedgangen i daglegrøyking har den totale delen i befolkninga som dagleg brukar tobakk auka, seier førstekonsulent Joachim Wettergreen i Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSBs statistikk over nordmenns tobakksvaner det siste tiåret viser at delen av dei som røykar kvar dag minkar, mens daglege brukarar av snus har stige markant. 2017 er det første året der delen daglegrøykarar er lågare enn delen som snusar dagleg.

Oppdatert: torsdag 18. januar 2018 10.31

LES OGSÅ

ANNONSE