ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Privatøkonomi

Tema: Privatøkonomi

Undersøking: Kvar fjerde nordmann har bede om økonomisk hjelp

Til saman har kvar fjerde nordmann bede om hjelp frå familie, venner og/eller verksemder. Flest er det som kontaktar venner og familie, viser ei undersøking...

Kva er greia med «leige-til-eige»?

Fleire og fleire slit med å koma seg inn på bustadmarknaden. For mange er kravet om eigenkapital eit så stort hinder at dei ikkje...

– Dette er årsaka til bustadkrisa for unge, og ingen snakkar om det

Ifølgje FN er det ei global utvikling at arbeidar- og middelklasse blir pressa ut av storbyar fordi bustadar og heile nabolag blir kjøpt opp...

Vipps strammar inn gebyr på høge summar

Vipps har tidlegare hatt eit gebyr på enkeltoverføringar som overstig 5.000 kroner. Men dersom ein har delt opp større summar til å bli under...

Arbeidarpartiet: Studentar må ikkje ta opp lån for å få straumhjelp

Skyhøge straumprisar har ramma mange hardt, mellom anna studentane i landet. Tidlegare denne veka foreslo derfor regjeringa å gi studentar som kan dokumentere straumutgifter,...

Jobb står for aukande del av studentinntektene

Jobbinntekter stod for 45 prosent av dei samla inntektene til studentar i 2016, medan det i 2019 stod for 53 prosent. – Dette tyder på...

Frå 1. juli blir dette endra

Vi er halvvegs i 2021, og med det tek ei rekkje nye vedtak til å gjelde. Her er ei oversikt over noko av det...

Unge kastar seg ut i aksjemarknaden – kan skuldast tippestopp

Tal frå AksjeNoreg viser at det no er 127.000 aksjehandlarar i alderen 18–40 år. Det er nesten like mange som i aldersgruppa over 60...

Endringar frå 2020: Dette er viktig for deg som er ung

Nytt år, nye moglegheiter. Det gjeld også for lover og regelverk. Me har til dømes 356 kommunar no – 43 av dei heilt nye. Me...

Konfirmantane får mindre pengar i år

Ifølgje ei undersøking Ipsos har gjort for DNB kuttar konfirmantforeldre gåvebeløpet med meir enn 2.000 kroner frå i fjor. Konfirmantar kan i år vente...

Tøff bustadmarknad tvingar foreldre på banen

Saka er henta med velvilje frå Grannar. Godt plassert i sofakroken, i ei nyoppussa stove i Haugesund, med fri sikt til sportshendingane i fjernsynsruta, har...

Lise (32) har snart spart nok til å kunne pensjonere seg

Ho er ein kløppar på å spare pengar. Fridomen oppspart kapital gjev, er éin av grunnane til at ho legg vekk litt kvar månad. –...
ANNONSE

MEIR OM Personleg økonomi

MEST LESE