ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Privatøkonomi

Tema: Privatøkonomi

Tips til deg som vil ha sommarjobb

Mange verksemder har nok allereie sikra seg sommarvikarar, men det er ikkje for seint å få sommarjobb. – Mitt beste råd er å nytte nettverket...

Årets konfirmantar får 52.000 kroner i snitt på gåvebordet

Kvart år er det pengar som ofte er øvst på ønskelista til konfirmantane. I år kan konfirmantane venta seg 52.000 kroner i snitt på...

Store forskjellar i studentprisar på årskort for buss

Kollektivselskapa i Oslo og Kristiansand har ikkje eit slikt tilbod i det heile, fortel NRK. Etter reglane skal alle skuleelvar og studentar under 30 år...

KrF vil kutte avgiftsfri netthandel

Regjeringspartia treng KrFs støtte for å sikre fleirtal for sitt reviderte statsbudsjett i mai. – Det er varsla trongare tider, det blir ikkje lettare å...

Norske studentar blant dei som jobbar mest i Europa

Det er meir enn studentar jobbar i både Danmark, Sverige og Finland, skriv Khrono. I alt opplyser 66,6 prosent av norske studentar at dei jobbar...

Studentar prøvde å svindle seg til 36 millionar kroner

I 2017 kontrollerte Lånekassen bustatusen til 43.000 studentar som hadde oppgitt å bu borte. Av desse var det 2.321 studentar som ikkje kunne dokumentere at...

Pass deg for svartebørsfella!

Viagogo har for tida mange annonsar for billettar til konsertar i Noreg. Desse dukkar opp når ein søkjer på Google. – Vi vil åtvare forbrukarar...

Bitcoin populært på Vestlandet

Til samanlikning eigde rundt 365.000 nordmenn aksjar på Oslo Børs ved utgangen av fjoråret. Bitcoin-undersøkinga er utført av Norstat på oppdrag for konsulentselskapet Menon Economics....

Unge søv dårlegare når foreldra får pengeproblem

Ein ny internasjonal studie viser at brå forverring av familieøkonomien når barna er små, gir søvnvanskar i ungdomsåra. Studien, som har gått over sju år,...

Fjern honnørrabatten!

Som pensjonist i Noreg i dag får du mange fordelar. Du får rabatt på alt av kollektivtransport, i tillegg til rabatt på kulturtilbod som...
ANNONSE

MEIR OM kollektivtransport

MEST LESE