ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Politikk og identitet

Tema: Politikk og identitet

– Kunne ikkje ha stemt på ein dårleg språkpolitikk

– Det er slitsamt at folk føler dei har rett til å pirka på det som er ein del av identiteten din. Det er...

Dette stemmer muslimske veljarar

Kven er muslimane og kva stemmer dei på? Trur alle muslimar på Allah? Nei, meiner professor i Midtausten-studiar, Berit S. Thorbjørnsrud ved Universitetet i Oslo. –...

– Det finst 5 millionar ulike måtar å vera norsk på

– For meg blir det eit prosjekt å kome inn i «vi-et». Når politikarar reproduserer det falske skiljet mellom folk ved å seie at...

Unge veljarar fryktar for norske verdiar

I ei undersøking Framtida.no har gjennomført blant 400 tredjeklassingar vidaregåande skular i Noreg, er det kring halvparten som seier seg heilt eller delvis einige...

Miljøpartia vinn valet blant unge veljarar

I ei undersøking Framtida.no har gjennomført blant 400 tredjeklassingar på vidaregåande skular i Noreg, scorar Venstre, MDG, KrF og SV klart betre enn dei...

Ut med det vestlege, inn med det kinesiske

Det kinesiske kommunistpartiet jobbar med å redefinera den kinesiske nasjonal-identiteten. Partiet vil at det å vera kinesisk skal bety å elska landet sitt. Men ikkje...

Unge og vaksne stemmer påfallande likt i Noreg. Kvifor det?

Skal du røysta ved stortingsvalet i år? Sannsynet for det kjem an på kor gamal du er:  Medan nesten ni av ti 60–79-åringar brukte...

Fleire unge er opptatt av likestilling – sjå video!

– Det er avgjerande for meg at partiet eg skal stemme på er trygge på kva dei meiner om kvinner og likestilling. I tillegg er...

– Vi må vera vakne og forsvara verdiane våre når det...

Debatten om norske verdiar er i gang. Framtida.no har spurt leiarane i ungdomspartia kva dei meiner. Bjørn-Kristian Svendsrud, formann i Framstegspartiets Ungdom, svarar slik...

 Ny undersøking: Éin av to trur på muslimsk kulturkrasj

Konfrontert med påstanden «vesteuropeiske og muslimske måter å leve på er uforenlige», svarar fleirtalet av dei som har ei meining at dei er einige...
ANNONSE

MEIR OM Politikk

MEST LESE