ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Ny leiar

Tema: ny leiar

KrFU sin nye leiar ville invitert Angela Merkel på kebab

– Vi må aldri verte oss sjølv nok. Når vi veit at 45 prosent av alle barn som døyr før dei er fem år,...

DNT ung-leiaren ville invitert tungtvass-sabotør på Pasta Di Parma

– Eg ynskte ein stad der eg kunne jobbe med miljøsaker og samfunnsinkludering, samstundes som eg kunne få meg nye turinteresserte vennar. Då var...

Changemaker-leiaren ville invitert Jesus på «ræger og krabbeklør»

– Målet mitt er at unge tenkjer sånn «Oi, det funkar faktisk å engasjere seg – og det ser skikkeleg gøy ut i tillegg!», fortel Naja Amanda...

Kristine (19) er Europeisk Ungdom sin første kvinnelege leiar på sju år

– Eg har mange førebilete, men er særleg glad i Angela Merkel, som er ein stødig og trygg leiar, fortel Kristine Meek Stokke på e-post til...

Den nye NSO-leiaren ville invitert Charter-Svein og Kari Jaquesson på middag

– Det siste året har fungert som eit forstørringsglas på problema vi visste var der frå tidlegare, og dei gruppene som var taparar frå før...

Norsk Målungdom sin nye leiar har fulltidsjobb – tok seg deltidsjobb som hobby

– Det byrja med gratis pizza, men har blitt utruleg mykje meir enn det. Engasjementet for Norsk Målungdom, nynorsk, dialekt og språkmangfald kjenner eg veks...

SAIH sin nye leiar har sjølv vorte forsøkt stilna av eit autoritært regime

– Før eg kom til Noreg var eg studentaktivist i Honduras. Eg har opplevd korleis det kjennest når eit autoritært regime prøvar å slå deg...

Maria Westerfjell Grensemo (24) er den første sørsamiske leiaren av Noereh

– Eg vil vere ein inkluderande og strukturert leiar. Sistnenmde må eg nok jobbe litt med, medgjev Maria Westerfjell Grensemo (24) i ein e-post til...

Leiaren i Kvääninuoret har eitt boktips: – Den burde alle lese, så alle visste kva kvenane var

– Mi aller største hjartesak er å vise fram det kvenske visuelt. Det å ha på seg noko som viser fram det kvenske og...

Elevorganisasjonen sin nye leiar hadde ofra Roma-tur om fråværsgrensa vart fjerna

– Eg har kjempa mot fråværsgrensa sidan eg var med å arrangere elevstreiken i Oslo i 2016, og det hadde vore eit av dei...
ANNONSE

MEIR OM ny leiar

MEST LESE