ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Naturmangfald

Tema: Naturmangfald

Det første pattedyret til å bli utrydda grunna menneskapte klimaendringar

– Ei lita brun rotte som levde på ei lita øy i Nord-Australia er verdas første pattedyr kjent for å vere utrydda grunna menneskeskapte...

60 prosent av jordas dyreliv er utrydda

Menneskeslekta har utrydda 60 prosent av jordas pattedyr, fuglar, fisk, amfibium og reptil sidan 1970, syner rapporten Living Planet Report frå Verdas Naturfond (WWF). Generalsekretær i...

1 av 8 fugleartar kan døy ut

Særleg jordbruk er eit problem for fuglane, ifølgje BirdLife International. Jordbruk og skogbruk tek områder som fuglane trivst i. Når desse områda vert borte forsvinn...
Ulveforvaltninga er i strid med både Grunnlova, naturmangfaldlova og Bernkonvensjonen, meiner WWF.

WWF saksøkjer staten for å redde ulven

– Nok er nok. Vi har prøvd alle andre verkemiddel. Ulvejakta er lovstridig og må stoppast før det er for seint å redde ein...

Nei til kraftutbygging i Øystesevassdraget

– Den desidert vanskelegaste kraftsaka eg har vore borti. Det har vore eit enormt engasjement og blitt lagt fram mykje dokumentasjon frå begge sider...

Sørlandstorsken blir borte på grunn av klimaendringar

Fråværet av torsk langs Sørlandskysten har lite med overfiske, sel eller skarv å gjere. Årsaka er kort og godt klimaendringar, meiner havforskar Tore Johannessen...

Gladmelding om knølkval

Bestanden av har vakse gradvis dei siste tiåra som følgje av internasjonal innsats for å verne og bevare dei store pattedyra. – Dagens nyheit er...

Urbaniserte måker og endra natur

– Me ønsker å vite meir om kva ressursar det er som trekk måkane til byen. Det er ikkje lenger bare maten, nå har dei òg...

Resistente plantar uroar forskarane

Grønsaker, korn og bær vert stadig meir  resistente mot plantevernmiddel. Det bekymrar forskarane ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Det kjem fram i ei...
ANNONSE

MEIR OM Landbruk

MEST LESE