ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Minoritet og makt

Tema: Minoritet og makt

Over natta vart Eira Vilde Martinsen Garrido (26) varaordførar i Noregs nest største by

– Om eg hadde vore 16 år i dag ville eg nok synest at det var veldig kult at Bergen hadde to ordførar på...

Utanlandsadopterte Maiken Helene (22) har følt seg stygg store delar av livet

– Det har vore vanskeleg for mamma og pappa å forstå. Dei siste åra har det gått opp for dei kor utfordrande det kan...

«Fleirkulturell», «innvandrar», eller «melaninrik» – korleis snakka om rasisme når språket er så vanskeleg?

– «Rase» er eg ikkje særleg fan av. Eg meiner det blir meir polariserande enn å snakka om etnisk bakgrunn.  Det seier Theresa Elise Nøsen Opoku...

Fylkeskommunar manglar oversikt, men fortel om få klagar på manglande læremiddel på nynorsk

– På ungdomsskulen var det mange som hadde nynorsk i klassa, og då opplevde vi at det ikkje var nok bøker på nynorsk, så...

Kaisa (24) lærte aldri kvensk på skulen – kjempar for å bli kvensklærar

– Vi har faktisk ingen å miste når det kjem til utdanning i kvensk, men det var ikkje den kjensla eg sat att med...

Kristine (24) flytta til Tromsø for å studere i 2021 – studiet har framleis ikkje starta

I 2021 flyttar Kristine Jonas frå heimstaden Alta til Tromsø med eitt mål for auge: Ho skal studere kvensk. Første strek i rekninga er...

Nynorskelev Amanda (17) blir retta på bokmål: – Eg føler at mine krav ikkje blir møtt

– Eg opplever at rettskrivingsprogrammet med éin gong stiller seg inn på bokmål sjølv om eg trykker på nynorsk, eller at det byter tilbake...

Maren (26) kom til Oslo med samisk sjal – vart møtt med «kor mange rein har du pult?»

Seint onsdag denne veka kom Maren Irene Gåre Bakkevoll (26) frå Tromsø til Oslo for å delta på Fosen-aksjonane. Ho tok nokre øl på ein...

Leiar i ungdomsutvalet til Norske Samers Riksforbund: – Mistar tilliten til rettsstaten Noreg

– Ein mistar jo tilliten til rettsstaten Noreg, seier Elle Nystad.  Ho er leiar i ungdomsutvalet til Norske Samers Riksforbund (NSR-N), som saman med Natur...

I natt vart Fosen-aksjonistane fjerna av politiet – no blokkerer dei inngangen

I fire døgn har 13 unge samiske aktivistar aksjonert i lobbyen til Olje- og energidepartementet. Natt til måndag i 02-tida vart dei fjerna av politiet.  –...

«500 dagar med menneskerettsbrot» – no tyr samiske aktivistar til sivil ulydnad

Torsdag er det 500 dagar sidan Høgsterett einstemmig slo fast at vindparken på Fosen er i strid med urfolksrettane til samar. Men endå står vindturbinane...

Strukturell rasisme i Noreg – kven stiller vi spørsmål ved?

Tre av ti norske kommunar hevdar at dei ikkje har problem med rasisme, ifølgje ei undersøking Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom utførte i 2022. Ingen rasisme,...
ANNONSE

MEIR OM Rasisme

MEST LESE