15.000 forskarar åtvarar mot miljøfarar

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Brevet følgjer opp eit liknande brev som 1.700 forskarar stilte seg bak i 1992, “World Scientists’ Warning to Humanity”. Det nye brevet summerer opp statusen etter dei 25 åra som har gått, og den er ikkje oppløftande.

– Bortsett frå stabiliseringa av ozonlaget har ikkje menneskja klart å gjere nok for å løyse desse spådde miljøutfordringane. Urovekkjande nok har dei fleste av dei vorte mykje verre, skriv forskarane i brevet, som er publisert i tidsskriftet BioScience.

I 1992 frykta naturforskarane at vi var nær grensa for kva livet på jorda kan tole og bad verda om å sørgje for å stabilisere befolkningstala, redusere utsleppa av klimagassar, avvikle bruken av fossilt drivstoff og stoppe avskoginga og utryddinga av artar.

No er tida er i ferd med å renne ut, meiner forskarane og oppmodar folk, media og forskarar til å auke presset på styresmakter og politikarar.

– Ein organisert grasrotopinion kan nedkjempe seigliva motstand og tvinge politikarane til å gjere det rette, skriv forskarane.