ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Meiningar

Tema: Meiningar

«Heimeeksamen er eit fullgodt alternativ»

Etter at koronaen inntok landet, har me blitt godt vande med digitale løysingar, og det aller meste kan no utførast utan at ein treng...

«Vi må velje mellom kva som er rett og kva som er lett»

Dei aller fleste i Noreg kan gå inn i eit hus. Lukke døra bak seg. Vaske hender og høyre regnet tromme på taket eller...

«Grønt lys for mishandling av sel»

Store, svarte auge. Kvite, dunete luffar. Selungane ligg saman på eit av dei mange isflaka. Dei er ikkje store nok til å gå i vatnet...

6 teikn på at ein praktiserer sosial distansering

2020 har språkleg sett vore eit innhaldsrikt år så langt. Eg nyttar no fleire ord som eg ved svært få tidlegare høve har teke...

Livet med heimeskule: Tentamen har aldri vore så artig før!

Sidan koronaviruset for alvor byrja å spreia seg, vart det som kjend gjort fleire tiltak for å forsøkja å stogga dette. Blant anna vart...

«Kvifor inkluderer ikkje regjeringa alle landets studentar?»

Dette er bakgrunnen for saka: Studentkrisepakken Det er sårande å sjå vaksne menneske vere så uvitande om kven landets studentar er. Trine Skei Grande sa under debatten...

«Dei kunne like godt ha spytta den jamne student i fjeset»

Studentane er kanskje Noregs mest utsette økonomiske gruppe. I storbyen er deltidsstudenten død, støtte frå privat hald tilhøyrer dei privilegerte og ekstrajobben er ikkje...

«Kor lenge vil portforbodet vare? Når får eg sjå vennane mine igjen?»

For to veker sidan satt eg på restaurant med to vennar og snakka om korleis vi trudde koronaviruset kom til å påverke kvardagen vår...

«Eit lite hjartesukk og ei bøn frå ein sjukepleiar»

Eit lite hjartesukk og ei bøn frå ein sjukepleiar som jobbar i Noregs største akuttmottak og førstelinja: Først og fremst, takk for applausen frå så...

«Fellesskapet vårt står sterkt, men vi har mange viktige vegval føre oss»

Innlegget vart skrive 6. mars, før den siste koronautviklinga i Noreg. I barndommen min lærte eg ein ting eller to om fellesskap. Sjølv om eg ikkje var noko særleg flink i grunnskulen, så var...
ANNONSE

MEIR OM meining

MEST LESE