ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Meiningar

Tema: Meiningar

«Ei stemme til EU-motstandarar er ei stemme for demokratiet»

Vi er utruleg takksame for at vi lever i eit demokrati, og at stemma vår har noko å seie. Samstundes har stemmene til folk...

Dialekt i Dagsrevyen: «Noregs Mållag har identifisert riktig problem, men feil syndar»

I 2019 klarde NRK for fyrste gong å nå minst 25 % nynorsk i alle kanalar. Dette var fyrste gongen på 50 år at NRK...

«Pauseåret frå helvete»

Eg har alltid tenkt at livet byrjar når ein er ferdig på vidaregåande. Før det har eg sett på alt som ei form for...

«Me lever halve liv – det er ikkje rart at folk er slitne»

Den given som me hadde i mars og april finst ikkje lenger. Er det eigentleg nokon som framleis synest at det er gøy med...

Eg – eit friluftsmenneske

Kvifor natur? Min briljante plan var klar – eg skulle verte eit ekte friluftsmenneske, og læra meg å lika natur. Men kvifor? Her kjem litt bakgrunnshistorie: Eg...

«Verda er avhengig av deg, og at du held motet oppe»

Denne teksten var med i finalen i skrivekonkurransen til Framtida.no, Falturiltu og Magasinett i konkurranse med over 200 andre ungdommar over heile landet. Kva gjer...

Kanskje er det ei trøst å vita at vi er mange som kjenner sakn i jula?

Kommentaren vart først publisert i Adresseavisen Midtnorsk Debatt. Denne går ut til deg som liker jula. Til deg som synest jula er vanskeleg. Til deg...

Styreleiar i LNU: «Vi treng eit enda yngre Storting!»

I desse dagar held dei politiske partia nominasjonsmøte. Her bestemmer dei kven som skal stå på stortingslister, og dermed ha moglegheita til å bli...

«Saka om Mustafa Hasan viser at noko er alvorleg gale med asylsystemet vårt»

Mustafa Hasan har budd i Noreg sidan han var 6 år gamal. No blir han sendt ut av landet på kort varsel. Denne saka...

«Vi ynskjer å leve verdige liv – ikkje berre eksistere»

I dag er det FN-dagen for funksjonshemma. Eg skal bruke dagen til å feire dei kampane som er vunne og dei forkjemparane som utrøytteleg...
ANNONSE

MEIR OM FN

MEST LESE