ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Lånekassen

Tema: Lånekassen

No stig renta hos Lånekassen

Den flytande renta vil då vera på 2,159 prosent, opplyser Lånekassen i ei pressemelding. Fastrentene blir høgare enn den flytande renta frå 1. mai. Renta...

Han kjempar for viktig regelendring for hybelbuarane

Først publisert på Porten.no! Lærdal: – Dette er ei viktig sak for vidaregående elevar i heile Norge men spesielt i Sogn og Fjordane med våre dårlege...

Studentar prøvde å svindle seg til 36 millionar kroner

I 2017 kontrollerte Lånekassen bustatusen til 43.000 studentar som hadde oppgitt å bu borte. Av desse var det 2.321 studentar som ikkje kunne dokumentere at...

«Ønskjer du å gjere Lånekassa betre? Meld deg inn i fagrørsla!»

Innlegget var først publisert på frifagbevegelse.no. Lånekassa er ein populær 70-åring og er mykje av grunnen til korleis Noreg var bygd opp att etter andre...

Mangel på studieplassar

Ønskje om nye impulsar, mangel på studieplassar i Noreg, karrieremoglegheiter og kvalitetsvurderingar er blant dei viktigaste årsakene til at nordmenn vel studiar i utlandet....

1600 studentar tekne i storkontroll

Studentane rapporterte at dei  budde  heimanfrå i fjor, mens dei i verkelegheita budde heime hos foreldra, skriv Dagens Næringsliv. Studentane må no betale pengane tilbake som...

Rekordmange utanlandsstudentar

Dei siste åra har det vore ein auke kvart år. 17.450 av utanlandsstudentane tek heile utdanninga sin utanfor Noreg. I ei pressemelding skriv Lånekassen...

17.600 elevar gjekk glipp av stipend

Alle elevar med rett til tre års vidaregåande opplæring, får utstyrsstipend viss dei søkjer på det. For å få utstyrsstipendet må du senda inn ein...

Endringane i grunnstipendordninga slår feil ut

Innlegget er henta frå Porten.no Dei nye endringane i grunnstipendordninga som er innført frå skuleåret 2015-2016 slår feil ut. Eit godt døme på dette er...

Nye stipend-reglar får konsekvensar

Lånekassen innførte i år nye reglar for kven som får grunnstipend, ei stipendordning som skal hjelpa elevar frå familiar med svak økonomi. Bakgrunnen er...
ANNONSE

MEIR OM Elevorganisasjonen

MEST LESE