ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Lånekassen

Tema: Lånekassen

Fastrentene i Lånekassen stig til over 3 prosent

Frå denne 1. juli vil fastrentene vere: 3,435 prosent for tre års fastrente (stig med 0,661 prosentpoeng) 3,581 prosent for fem års fastrente (stig...

Lånekassen aukar fastrentene

– At fastrentene våre går opp no, heng saman med at marknadsrentene har gått opp. Renta i Lånekassen har likevel eit etterslep, og det...

No kjem straumstipendet til studentane: – Sårt tiltrengt

– Stipendet kjem på toppen av kompensasjonsordninga for høge straumprisar, som alle norske hushald får, seier forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp)...

Utanlandsstudentane skuldar meir pengar

I 2008 var gjennomsnittsgjelda til ein norsk bachelorstudent i utlandet 352.000 kroner, medan ho i 2020 var 599.000 kroner, viser tal frå Lånekassen som NRK har...

Lånekassen hindrar studentar med funksjonsnedsetjing i å ha frivillige verv

Om du er student med nedsett funksjonsevne og ikkje kan jobbe ved sidan av studiane, kan du søkje om eit ekstrastipend på 42.174 kroner...

Rekordlåg studielånsrente hos Lånekassen

Samtidig blir tiårsrenta verande uendra, opplyser Lånekassen i ei pressemelding. Frå september var den flytande renta hos Lånekassen 1,54 prosent, men frå november går ho...

Studentleiar skuldar regjeringa for løftebrot: – Eg blir opprørt

– Eg blir opprørt over forslaget fra regjeringa, seier leiar i Norsk Studentorganisasjon Andreas Trohjell i ei pressemelding. I pressemeldinga peikar NSO på at Venstre...

Lågaste renta i Lånekassens historie

Lånekassen held fram med å setje ned den flytande renta. Den nye flytande Lånekassen-renta blir på 1,391 prosent frå 1. november. Per i dag har 645.000...

Nesten vaksen: Kva er greia med studielån?

Du er #nestenvaksen og har starta på draumestudiet, eller noko som kan vera riktig nok. Du har jobba litt i sommar, men må ha...

Bortebuarar heime får stipend

Har du fått og takka ja til skuleplass på vidaregåande skule for hausten? No kan du søke om stipend frå Lånekassen. Bur du borte frå...
ANNONSE

MEIR OM bortebuar

MEST LESE