ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Lånekassen

Tema: Lånekassen

«Ønskjer du å gjere Lånekassa betre? Meld deg inn i fagrørsla!»

Innlegget var først publisert på frifagbevegelse.no. Lånekassa er ein populær 70-åring og er mykje av grunnen til korleis Noreg var bygd opp att etter andre...

Mangel på studieplassar

Ønskje om nye impulsar, mangel på studieplassar i Noreg, karrieremoglegheiter og kvalitetsvurderingar er blant dei viktigaste årsakene til at nordmenn vel studiar i utlandet....

1600 studentar tekne i storkontroll

Studentane rapporterte at dei  budde  heimanfrå i fjor, mens dei i verkelegheita budde heime hos foreldra, skriv Dagens Næringsliv. Studentane må no betale pengane tilbake som...

Rekordmange utanlandsstudentar

Dei siste åra har det vore ein auke kvart år. 17.450 av utanlandsstudentane tek heile utdanninga sin utanfor Noreg. I ei pressemelding skriv Lånekassen...

17.600 elevar gjekk glipp av stipend

Alle elevar med rett til tre års vidaregåande opplæring, får utstyrsstipend viss dei søkjer på det. For å få utstyrsstipendet må du senda inn ein...

Endringane i grunnstipendordninga slår feil ut

Innlegget er henta frå Porten.no Dei nye endringane i grunnstipendordninga som er innført frå skuleåret 2015-2016 slår feil ut. Eit godt døme på dette er...

Nye stipend-reglar får konsekvensar

Lånekassen innførte i år nye reglar for kven som får grunnstipend, ei stipendordning som skal hjelpa elevar frå familiar med svak økonomi. Bakgrunnen er...

Må bevisa at dei ikkje bur heime

– Å jukse til seg stipend kan få alvorlege konsekvensar, seier administrerande direktør i Lånekassen. Tidlegare har Lånekassen berre gjort stikkprøvekontrollar der rundt tusen studentar...

Utanlandsstudentar taper på kronefall

Utvekslingsstudentar må snart betale skulepengar og husleige for neste semester, og merkar uvissa i valutamarknaden. Lånekassen utbetaler nemleg i norske kroner, skriv Bergens Tidende. Leiaren for...

Sjukestipend blir utvida

Når forslag til statsbudsjett vert lagt fram 8. oktober har regjeringa ein liten velferdsgodbit å by studentar. I dag er reglane slik at viss...
ANNONSE

MEIR OM Lånekassen

MEST LESE