Nesten halvparten vil ha auka studiestøtte i form av lån

Nynorsk Pressekontor
Publisert

Undersøkinga er gjennomført av Sentio på vegner av Norsk studentorganisasjon (NSO) og avisa Universitas.

På spørsmålet svarer 38 prosent nei og 16 prosent veit ikkje.

– Det første eg tenkjer når eg ser desse resultata, er at det er eit openbert behov for å auke studiestøtta i form av samla lån og stipend. Vi ser at det er mange studentar som står i ein trong økonomisk situasjon og som ikkje får det til å gå rundt med den støtta ein får frå Lånekassen i dag, seier NSO-leiar Maika Marie Godal Dam.

1.002 studentar ved norske universitet og høgskular har svart. Intervjua er gjort mellom 26. september og 12. oktober i fjor.


Les også: Studiestøtte-protest: Vil hjelpe studentar å jukse

Skjermdump frå Utdanna.no

Utdanna.no tilbyr innleveringar, heimeeksamenar, bacheloroppgåver og masteropppgåver. Skjermbilete Utdanna.no og Finn.no, kollasj Framtida.no