Varslar auke: Slik blir rentene på studielånet

Nynorsk Pressekontor

Fastrentene som gjeld frå 1. mai, vil vere:

  • 4,227 prosent for tre års bindingstid (opp frå 4,054 prosent)
  • 4,131 prosent for fem års bindingstid (opp frå 3,928 prosent)
  • 4,112 prosent for ti års bindingstid (opp frå 3,928 prosent)

Det skriv Lånekassen i ei pressemelding.

Flytande rente på studielånet er i dag 3,338 prosent, men vil auke til 3,532 prosent frå 1. mai.

Få vel fastrente

Det er få som vel fastrente på studielånet. Per no har 19 600 tilbakebetalarar fastrente i Lånekassen, medan 750 200 har flytande rente.

– I dei fleste tilfelle har det historisk vore lønnsamt å ha flytande rente på studielånet, men nokre har tent på å binde renta. Dette var til dømes tilfellet for dei som valde tre års fastrente frå 1. juli 2020, nokre månader inn i koronapandemien.

– Fastrentene i Lånekassen var då kraftig redusert samanlikna med førre tilbod, og langt fleire enn vanleg valde då å binde renta, seier Magnus Lingscheid-Andersen, produkteigar for lån i Lånekassen.


  • Les også:

Sjukepleiarane ønskjer å få sletta studielån