ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Læring

Tema: Læring

Dette er det viktigaste å læra for framtida

Arbeidsgjevarar klagar på at kandidatar ikkje er klare til jobb. Stanford University-studiar indikerer at elevane er overbelasta og for lite førebudd. Så nøyaktig kva skal...

Pedagogisk dyktigheit – like viktig som fagleg kompetanse

Etter 11 tilbakelagde år i norsk skule har eg vore borti ein del forskjellige lærarar. Nokre har gjort eit godt inntrykk på meg, andre...

Få ein slutt på datamisbruket

Svært mange av elevane på vidaregåande i dag gjer ikkje det dei skal. Dei sit på datamaskinane sine og surfar på nettet i staden...

Dette gjev best læring

Handskrivne notat gir betre læringseffekt enn å bruke PC-tastatur, meiner to NTNU-forskarar. Men det spelar liten rolle om ein brukar blyant eller digital penn. Hjerneforskarane...

Her er robotlæraren Zeno

På fleire danske skular har Zeno, ein robot som smiler og snakkar med elevane, tatt over som hjelpelærar, skriv Berlingske Tidende (BT). – Robotar vil...

Studie: Kanel kan få deg til å læra betre

Eit ny studie, omtalt i Science Daily, har hatt oppløftande resultat i ei studie som undersøkte læreevna hos mus. Studiet vart gjort ved Rush...

6000 skal testa fleire lærarar

Dei neste fire åra skal totalt 6000 elevar i førsteklasse, fordelt på 150 ulike barneskular, vera ein del av forskingsprosjektet Two Teachers, skriv Universitetet...

Fysisk aktivitet bra for mattelæring

Elevar som har fysisk aktivitet i timen blir meir oppmerksame, hugsar betre og vert meir sosiale, og effekten er særskilt stor i matematikk, skriv Forskning.no. LES...

Mobbing i barnehagar uroar foreldreutval

Hittil i år har FUB – Foreldreutvalget for barnehagene – på førespurnad frå barnehagar heldt over 30 foredrag om mobbing. – Vi får også mange...

Så mykje lærer dei utan mobil

Skular som innførte forbod mot mobilar, opplevde ei forbetring i eksamensresultata på seks prosent. Det går fram i ein ny studie frå fire engelske...
ANNONSE

MEIR OM Læring

MEST LESE