ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Læring

Tema: Læring

6000 skal testa fleire lærarar

Dei neste fire åra skal totalt 6000 elevar i førsteklasse, fordelt på 150 ulike barneskular, vera ein del av forskingsprosjektet Two Teachers, skriv Universitetet...

Fysisk aktivitet bra for mattelæring

Elevar som har fysisk aktivitet i timen blir meir oppmerksame, hugsar betre og vert meir sosiale, og effekten er særskilt stor i matematikk, skriv Forskning.no. LES...

Mobbing i barnehagar uroar foreldreutval

Hittil i år har FUB – Foreldreutvalget for barnehagene – på førespurnad frå barnehagar heldt over 30 foredrag om mobbing. – Vi får også mange...

Så mykje lærer dei utan mobil

Skular som innførte forbod mot mobilar, opplevde ei forbetring i eksamensresultata på seks prosent. Det går fram i ein ny studie frå fire engelske...

– Ei gullgruve for språklæring

– Dei to språkversjonane av Grunnlova er ei gullgruve for språkopplæringa på ungdomssteget og vidaregåande, seier Gudrin Kløve Juuhl. Ho er rådgjevar ved Nasjonalt...

Gjer undervisinga smartare

Artikkelen var først hos Under Dusken, og er omsett til nynorsk av Framtida.no Verktøya som har blitt utvikla går ut på at studentar kan svara...

– Får kunnskapen inn med app

Geir Larsen har jobba med pedagogiske ikt-verktøy sidan 80-talet. No bruker ikt-konsulenten i Ullensvang herad fritida si til å laga læringsappar. Gjennom firmaet ARTEL Larsen...

– Lat elevane spela!

Gemini.no skriv om professor Alf-Inge Wang ved NTNU, med Super-Mario på kontorveggen og dataspel som ein viktig del av arbeidskvardagen.  Han vil sjå meir dataspel...

Vil ha fokus på læringsmiljø

I eit innlegg hos Studvest løftar Tommy Aarethun, leiar for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB) vil ha ein dedikert stilling for læringsmiljø i...

Ut med norsk i dataspel?

Studiar viser at barn og unge som spelar mykje blir betre i engelsk. Det er naturleg å høyra engelske stemmer i dei internasjonale storspela,...
ANNONSE

MEIR OM Dataspel

MEST LESE