Studie: Kanel kan få deg til å læra betre

– Dette kan vera ein av dei tryggaste og enklaste måtane å få dei som ikkje lærer lett til å læra betre, seier forskaren som leia studiet.

Anders Veberg
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 16:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Eit ny studie, omtalt i Science Daily, har hatt oppløftande resultat i ei studie som undersøkte læreevna hos mus. Studiet vart gjort ved Rush University Medical Center i Chicago, og forskarane såg at mus som hadde blitt mata med kanel lærte betre og hugsa betre.

– Dette kan vera ein av dei tryggaste og enklaste måtane å få dei som ikkje lærer lett til å læra betre, seier Kalipada Pahan, som leia studiet. I dag veit me lite om kva som gjer at nokon lærer lettare enn andre, og dette kan bidra til at me lærer meir – sjølv om det berre er ei studie som viser dette så langt.

Forskarane såg at kanelen gjorde at hjernen fekk omdanna meir av stoffet natriumbenzoat, som også blir brukt til å behandla hjerneskader.

Her er tre andre ting som kan gjera at du lærer betre, ifølge forsking:

Om ein kombinerer matten med fysisk aktivitet, kan du få større utbyte, viser omfattande testing på barneskulen i Sogndal.

Om du spelar dataspel, spesielt actionspel, kan du få betre hand-auge-koordinasjon.

Og sjølvsagt – dersom du beherskar nynorsk, vil du gjera det betre på skulen, ifølge forsking.