Ny rapport: Meir data i skulen, men elevane opplever ikkje at det hjelper læringa

Andrea Rygg Nøttveit
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– Eg konsentrerer meg betre når eg les på papir, seier Kajsa Bergstrøm (17) til Klassekampen.

Andreklassingen ved Thora Storm videregående i Trondheim er ikkje åleine. I ei undersøking svarar nesten halvparten (49,8 prosent) av vidaregåande elevane at dei er einig eller delvis einig i påstanden om at dei «lærer bedre ved å lese læreboka på papir enn digitalt (på datamaskin)».

Berre 18,2 prosent er ganske uenig eller helt uenig i same påstand, medan 31,9 prosent ikkje har noka meining om det.

Monitor av digital kvardag

Spørsmålet er ein del av Monitorundersøkelsen 2019, som tek føre seg den digitale tilstanden i norsk skule.

Det er SINTEF som lagar rapporten på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Undersøkinga tek føre bruken av data og nettbrett hjå elevar i fjerde, sjuande og niande trinn på barneskulen, i tillegg til VG2 studiespesialisering.

I årets undersøking, som er den sjuande i rekka, har 3440 elevar frå 155 skular svara.

Førre Monitorundersøking var i 2016. Ifølgje undersøkinga har bruken av nettbrett og datamaskinar i den norske skulen auka sidan den gong.

Det er dei eldste elevane som brukar mest tid på datamaskiner. Desse fortel også i større grad enn yngre elevar at dei opplever å bli forstyrra, men tala har gått drastisk ned sidan 2013.

Samstundes er det færre elevar som meiner at datamaskina hjelper dei i læringa.

Kunnskapsministeren vil følgje med

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner gler seg over at fleire bruker digitale verkty og færre vert forstyrra av det, men meiner det er grunn til å følgje med vidare

– Me må fortsatt vere merksame på korleis digitale verkty blir brukt, slik at me aukar eleven sitt læringsutbytte og digitale ferdigheiter. Bruk av datamaskiner og nettbrett skal bidra positivt i opplæringa, understrekar Sanner i ei pressemelding frå departementet.

Då Bjørn Sigurd for første gong spekulerte i korleis han kunne lage dataspel, skjønte verken han eller faren korleis dei skulle gå fram. Foto: Bjørn Sigurd Sælevik Fjose