ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Korona

Tema: Korona

14.000 unge har slutta med fotball under pandemien

Tal frå Noregs Fotballforbund (NFF) viser ein nedgang på 4 prosent frå 2019, skriv NRK Vestfold og Telemark. – Det bekymrar oss, seier Alf Hansen,...

Unge møter ikkje til vaksinasjon – fleire kommunar opnar for drop-in

Skien har hatt drop-in i fleire dagar. Likevel har over 11.000 innbyggjarar framleis ikkje dukka opp for å få den første dosen, skriv NRK. For fleire...

Regjeringa vurderer vaksine til 16- og 17-åringar

Ei endeleg avgjerd om dette skal takast i september, opplyser regjeringa. Folkehelseinstituttet tilrår at 16- og 17- åringane får tilbod om koronavaksine etter at alle...

Universitet førebur seg på undervisning utan avstand

– Moglegheita til gå bort frå avstandskravet i undervisninga føreset at smittesituasjonen er på eit slikt nivå at vi har gått til trinn fire...

Utanlandsstudentar får kome til Noreg frå 1. august

Det betyr at utanlandske studentar og elevar med studieplass eller skuleplass ved ein norsk utdanningsinstitusjon kan reise inn til Noreg som planlagt. – Eg ønskjer...

Legemiddelverket: Veit ikkje om menstruasjonsforstyrringar har samanheng med vaksine

– Sjølv om menstruasjonsforstyrringar kan vere plagsamt og føre til bekymringar, er meldingane vi har fått hittil klassifisert som lite alvorlege, skriv Legemiddelverket på...

Utanlandsstudentar blir bedne om å ta kontakt for koronavaksinasjon

– Kommunane sit ikkje med informasjon om kven av innbyggjarane deira som er utanlandsstudentar. Kommunane er avhengig av at utanlandsstudentane sjølve tek kontakt med...

UiB førebur seg på neste pandemi – inviterer elevar og studentar til å dele kunnskap

– Barn og ungdom har fått kjent på kroppen at pandemien ikkje berre dreidde seg om ein sjukdom, men at det påverka heile livet:...

Studentar får 40 millionar kroner til lågterskeltilbod

– Dette er pengar som skal komme studentane til gode. Ein god studiestart er utruleg viktig for å få nye venner og eit sosialt...

Ekstra skuletimar blir foreslått som tiltak mot tapt læring

Det har vore eit tøft år for mange elevar som har gått glipp av mykje læring og sosialt fellesskap, seier kunnskapsminister Guri Melby (V). Skulane...
ANNONSE

MEIR OM Skule

MEST LESE