ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Korona

Tema: Korona

Fleire ungdomsparti vil ha studentar fram i vaksinekøen

Mange av dei yngste studentane håpar dei er ferdig vaksinerte når fadderveka byrjar. Unge Høgre-leiar Ola Svennebye er blant dei som meiner unge har ofra...

Årets russ er klar til å rulle, men mange veit ikkje når

Det er mykje uvisse rundt russefeiringa også i år, og russ på ulike stader i landet planlegg ulikt. I Oslo har ein bestemt seg for...

Samordna opptak førebudd på nye høge søkjartal

Søknadsfristen betyr at søknaden må vere ferdig registrert før midnatt natt til fredag. Både talet på søknader i fjor og talet på søknader på siste...

Desse tiltaka skal hindre at studentar droppar ut

– Så langt ser det ikkje ut til at fleire studentar enn normalt har falle frå studia under pandemien. Det er positivt, men eg...

«De viser ikkje noko spor av omsorg for dei sårbare, Guri og Erna»

Eg er sint og oppgitt over dagens pressemelding om munnleg eksamen. Kvifor? Fordi det sit fleire tusen ungdommar som er redde for å stryke i...

Auke i spørsmål frå barn og unge i 2020

I 2020 svarte fagpersonar på 75.521 spørsmål, opp 55 prosent frå 2019. Direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) seier at koronapandemien nok...

Meir psykiske helseplager blant skilsmisseungdom i starten av pandemien

På gruppenivå var det ingen auke i psykiske plager hos ungdom under nedstenginga våren 2020. Blant ungdom med to heimar såg ein derimot ei...

Russetreffet i Kongeparken avlyst

– Russetida er for mange ein periode ein ser fram til i mange år i forkant, men vi ser no at det heller ikkje...

Kunnskapsdepartementet gjer ikkje endringar i opptaksreglane til høgare utdanning til hausten

Kunnskapsdepartementet har sett på ulike modellar for opptaket i haust til høgare utdanning. Men etter å ha vurdert konsekvensane av alle forslaga og analysar...

Regjeringa opnar for bruk av munnbind på vidaregåande skular

Utanfor undervisning betyr til dømes til og frå klasseromma og i friminutt. Tiltaket skal vere eit ekstra smitteverntiltak for elevar og tilsette, opplyser Kunnskapsdepartementet...
ANNONSE

MEIR OM Korona

MEST LESE