ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Korona

Tema: Korona

«Hjelp, kva om samfunnet opnar igjen?»

Teksten stod først publisert hjå Psyktærlig og på Instagram, og er sett om og gjengjeven med løyve frå forfattaren.  No nærmar det seg eitt år...

Bidens plan for dei første 100 dagane

Ein koronapandemi som har kravd 400.000 liv. Ein økonomi i krise. Eit land som er djupt splitta både politisk og sosialt. Joe Biden står overfor...

Rekordmange strauk på sjukepleiareksamen

Nettavisa Khrono ved Oslomet har fått tal frå seks av tolv institusjonar. Desse seks institusjonane har om lag 60 prosent av dei studentane som har teke...

Arina (15): «Eg ser på eksamen som ei moglegheit for meg til å vise kva eg får til»

Debatten om det skal vere eksamen eller ikkje til sommaren har tatt veldig av – men kvifor blir ikkje vi som faktisk vil bli...

«Regjeringa har skuffa, men opposisjonen ser heldigvis alvoret i situasjonen»

Astrid frå AUF gjekk hardt ut mot regjeringa i det ho omtalte som arrogant åtferd overfor norske studentar. Då vil Høgres studentar med Andreas i...

Solberg varslar nye økonomiske tiltak for studentar

Det varsla statsministeren då ho orienterte Stortinget om koronahandteringa til regjeringa måndag. – Regjeringa ser at det er behov for nye økonomiske tiltak for studentar...

Regjeringa opnar for fysisk undervisning for studentar i område med låg smitte

I ei pressemelding måndag opplyser regjeringa at dei tilrår at universitet, høgskular og fagskular held fram med digital undervisning der det er mogleg, men at studentar...

FHI og Helsedirektoratet vil løyse opp i koronatiltaka

Tilrådingane kjem i forkant av at statsminister Erna Solberg (H) skal gjere greie for Stortinget om koronatiltaka som vart innførte 4. januar. Både FHI og...

Mina (27) har droppa ut av studia to gongar – med heimeundervisning fekk ho toppkarakter

– Då eg gjekk inn for å sjekka karakteren og fann den A-en, så trudde eg først det var ein skrivefeil. Eg begynte faktisk...

Oljeinvesteringane i Noreg auka i pandemiåret

Investeringane auka dermed med rundt 2 prosent frå året før, sa oljedirektør Ingrid Sølvberg i den årlege oppsummeringa si av aktiviteten på norsk sokkel. –...
ANNONSE

MEIR OM oljeindustrien

MEST LESE