ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Korona

Tema: Korona

Ingeborg (21) fryktar utvekslingsstopp svekkjer jobbutsiktene

UiO tok i vår den vanskelege avgjersla om å avlysa all ordinær utveksling for haustsemesteret 2020, etter drøftingar med både studentrepresentantar og leiinga ved...

Romeo (10) gjekk frå Italia til England for å klemme bestemora

Medan koronaviruset herja og det verka som heile verda var stengt, sat 10-åringen Romeo Cox heime på den italienske øya Sicilia. Der la han ein...

Japansk student starta chatteteneste mot sjølvmord: – Dette gjev meg verkeleg håp

Sidan mars har over 500 personar meldt seg til å bidra frivillig for chattetenesta «Anata no Ibasho», som betyr «Ein stad for deg». – Dette...

Unge er ekstra einsame i pandemitida

Talet på personar som føler seg einsame i befolkninga generelt, har auka med 3 prosent sidan september, og 6 prosent sidan juli, viser undersøkinga. – Opplevinga...

Færre unge bryr seg om koronaråd

Åtte av ti unge under 30 år svarte ja på spørsmål om dei følgde alle råda frå styresmaktene om korona i mars. I oktober har...

14-åring med oppdaging som kan føre til koronakur

14 år gamle Anika Chebrolu vart denne veka utropt til USA sin fremste unge forskar, då ho gjekk av med sigeren i vitskapskonkurransen 3M Young Scientist...

Studentar som dreg på utveksling, bryt ikkje UDs reiseråd

Departementet viser til at ei av hovudgrunngivingane for UDs reiseråd er å unngå at reisande tek med seg smitte frå utlandet og heim til...

No kan du vere med å bestemme kva den nye smitteappen skal heite

Dei tre alternativa er Smittestopp, Smittespor og Smittevarsel, skriv FHI i ei pressemelding. – Vi fekk over 100 forslag til namn på den nye appen då...

Reagerer på breibandskutt: – Distrikta må greie seg med hustelefon eller dårleg dekning

Reaksjonen kjem etter at Statsbudsjettet for 2021 vart lagt fram av regjeringa onsdag, der det er lagt opp til ei løyving på 264,1 millionar kroner...

Solberg: – Covid-19 har ført til eit tilbakeslag for kvinnekampen

Covid-19 har ført til mange problem, mellom anna permisjonar, innskrenka rørslefridom og at hjelpeinstansar er vanskelegare å nå på grunn av restriksjonar. Eit anna...
ANNONSE

MEIR OM Vald

MEST LESE