ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Korona

Tema: Korona

Bokmelding: Kvit, norsk mann – ei gripande diktsamling om rasisme

Kvit, norsk mann er bygd på forfattaren sine eigne erfaringar og blir opna med dei sterke orda:  kva vil du bli når du blir stor? eg...

Færre vil gå på folkehøgskule

– Vi har løpande opptak og difor må alle tal takast med ei klype salt. Dei endelege tala har vi først i september, men...

Lange køar for å køyre opp

Det har vore lange køar for oppkøyring fleire stader. Situasjonen har normalisert seg etter pandemien på mindre stadar, men det er framleis stor pågang i...

Fleire menn tok livet sitt i fjor

Folkehelseinstituttet har nyleg lagt fram sjølvmordstala for 2021 i Dødsårsaksregisteret. Tala viser at totalt 658 nordmenn tok livet sitt i fjor. – Dette er ei dårleg...

Tysk helseminister åtvarar mot koronahausten

– Viss me går inn i hausten utan fleire tiltak – utan munnbind og utan alt det andre – vil det bety at talet...

Fråværsreglane blir gjeninnførte i haust

Avgjerda er i tråd med avgjerda regjeringa tok i november i fjor, då dei mellombelse reglane vart fastsette, opplyser Kunnskapsdepartementet. – Under pandemien ville vi unngå...

Mental Helse Ungdom: – Tiltaka har gjort større skade enn viruset

For første gong har Mental Helse Ungdom sendt ut ei landsdekkande undersøking for å sjekka korleis det står til med den psykiske helsa til...

Koronaendringar i vallova kan bestå

– Positive tilbakemeldingar frå kommunane gjer at departementet derfor foreslår å føre vidare enkelte av endringane, seier Gram i ei pressemelding. Stortinget vedtok i samband...

Amnesty hardt ut mot vestleg nasjonalisme og rasisme

Menneskerettsorganisasjonen viser mellom anna til korleis rike land sikra seg koronavaksine på kostnad av fattige land og stengde grensene for krigsflyktningar som i urovekkjande...

Sofie (20): «Konstant oppdatert – eit paradoks»

Sidan 2020 har omgrepet «normalt» endra seg for mange. Eg hadde aldri trudd at karantene og munnbind skulle verte normalt. Heller ikkje daglege oppdateringar om...
ANNONSE

MEIR OM meining

MEST LESE