Lita interesse blant unge for fjerde vaksinedose

Nynorsk Pressekontor
Publisert

I éin månad har alle vaksne kunne ta fjerde dose med koronavaksinen, men knapt nokon under 65 år har teke han. Heller ikkje vaksinen mot influensa er det mange som tek, skriv Aftenposten.

Friske personar under 65 år kan ta ein fjerde dose om dei sjølv ønskjer det, medan helsestyresmaktene tilrår at folk over 65 og dei som er i risikogrupper tek han.

Tala frå Folkehelseinstituttet (FHI) viser at berre 4 prosent av dei under 65 år har teke fjerde koronavaksine. 18 prosent har teke influensavaksinen.

– Det er fleire risikopasientar enn friske mellom 18 og 64 år som er vaksinerte, seier overlege Are Stuwitz Berg på FHI. Men ikkje mange nok, meiner han.

FHI meiner det hastar at risikopasientar tek fjerde koronavaksinen og influensavaksinen ettersom dei er desse som kan bli alvorleg sjuke og innlagde om dei blir smitta.


Les også: Kva er greia med vaksinar og kvar kjem skepsisen frå?

Illustrasjon: Linn Isabel Eielsen