Isolerte folk med utviklingshemming under pandemien:

– Eit brot på fleire av menneskerettane

Personar med utviklingshemming vart isolerte i heimane sine under pandemien. Det var brot på menneskerettane, ifølgje forskarar.

NPK-NTB
Publisert

– Eg vil jo seie at det var eit brot på smittevernlova, men også eit brot på fleire av menneskerettane til personar med utviklingshemming, seier postdoktor Ellen Margrete Iveland Ersfjord ved Universitetet i Agder til NRK.

Ein ny studie av fem bufellesskapar i Midt-Noreg finn at bebuarar i fire av dei fem bufellesskapa vart isolerte. Dette var brot på reglar om at kommunar ikkje kunne innføre besøksforbod i slike bustadfellesskap.

– Dette vart gjort i utstrekt grad i Noreg, seier Ersfjord.

Statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet seier saka er alvorleg.

– Funna i denne studien er svært alvorlege og viser at både brukarar og tilsette stod i svært krevjande situasjonar i denne perioden.