Kraftforsyninga i EU bur seg på brått å miste 35 GW under solformørkinga den 20. mars.

(NPK):
(NPK):

Er himmelen skyfri, kan så mykje som 35 GW falle bort når månen glir framom solskiva, skriv det svenske fagbladet Ny Teknik.

Test deg sjølv – kva veit du om verdsrommet?

Bortfallet svarer til effekten av alle kraftverka i Noreg til saman. I Tyskland er solkrafteffekten no på nesten 40 GW og dekkjer nær halvparten av effektbehovet i landet.

Det er samarbeidsorganisasjonen til kraftnettselskapa i EU, Entso-E i Brussel, som no har rekna ut kor mykje reguleringskraft selskapa må bu seg på å setje inn på kort varsel for å halde straumnetta stabile.

Solformørkinga blir ikkje total, men kjem til å dekkje opptil 80 prosent av sola. (©NPK)

LES OGSÅ: «Nesten sikkert utanomjordisk»

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.59

LES OGSÅ

ANNONSE