ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Karakterar

Tema: Karakterar

Gutane fiksa juss best

Saka var først publisert i Universitas. I etterkant av vårens eksamenar ved Det juridiske fakultet har UiO publisert statistikk over karakterfordelinga, og på dei fleste...

Dette gjev dårlegare karakterar

I studien, som omfattar over 800 elevar på 14 og 15 år, har forskarane frå Cambridge også funne ut at fysisk aktivitet ikkje har...

NHO-sjefen ber foreldre ta ansvar

– Vi har eit stort haldningsproblem når det gjeld matematikk. Det er ikkje særnorsk, men meir av eit velstandsfenomen. Interessa for realfag er lågare...

Tøffare krav til toppkarakter

Det har gått inflasjon i gode karakterar ved Norges Handelshøgskole. Dei siste åra har kring halvparten av studentane fått toppkarakteren A på masteroppgåva si. Høgskulen...

Dårlegare karakterar av støttekutt

– Skuleresultata har falle, og det har blitt større forskjellar mellom barn av aleinemødrer og barn av gifte mødrer, seier Katrine Holm Reiso ved...

Får best karakterar

Jentene slår gutane både på grunnskulepoeng og karaktersnitt på eksamen og standpunkt, viser ein oversikt frå Statistisk sentralbyrå. SSB-tala for 2014 viser at jentene i...

Lektorar blir pressa til å sette kunstige karakterar

57 prosent av norske lektorar seier i den ferske medlemsundersøkinga at dei har følt eit press frå skuleleiinga om å gje elevar standpunktkarakterar. Det...

– Lediggang er rota til alt vondt

– Det er så godt som ingen som tek vare på dei som ikkje kjem inn på ei utdanning, dei får ikkje jobb, dei...

Fekk berre seksarar

Før helga kom eksamensresultata som gjorde vitnemålet så eintydig: Louise går ut av vidaregåande med berre seksarar, totalt 24 av 24 moglege. Dette gjorde...

Vil unngå «trynefaktor»

RADØY:Verken rektor, kommunalsjefen eller kommunestyret synes anonym retting er ein god ide. David Pletten Aasgard (KrF) ønskjer at Radøy kommune skal innføra ei prøveordning der...
ANNONSE

MEIR OM Karakterar

MEST LESE