Regjeringa skjerper krava.
NPK-NTB
NPK-NTB

 Med dei nye krava håper regjeringa å styrke kvaliteten på utdanninga. Søkjarar må ha karakteren 3 i matte frå vidaregåande og eit gjennomsnitt på minst 3 i norskfaga.

Kunnskapsminister Henrik Asheim (H) viser til at sjukepleiarane trenger mattekunnskapane til å handtere medikament.

– Riktig administrering av medisinar er avgjerande for sikkerheita til pasientane, seier han.

Asheim meiner at kravet til 3 i norsk vil gjere kommunikasjonen mellom sjukepleiarane og pasientane betre.

– God kommunikasjon, både skriftleg og munnleg, er viktig. Særleg gjeld dette i kommunikasjonen med pasientar, seier statsråden.

Oppdatert: fredag 3. november 2017 10.36
ANNONSE