ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Karakterar

Tema: Karakterar

Gutane får dårlegare og dårlegare karakterar enn jenter

Gutane går ut av ungdomsskulen med dårlegare karakterar enn jenter i nesten alle fag. Prestasjonane blir svakare jo eldre gutane blir, melder Statistisk sentralbyrå...

– Ikkje undervurder elevane

KOMMENTAR: Fleire elevar og ein lærar ved Bømlo vidaregåande skule fortel at det er mindre stress i norskfaget etter at tre norskkarakterar vart kutta ned...

Nøgd med færre karakterar

– I år, når me har fått tre norskkarakterar igjen, har læraren stressa litt med å få nok vurderingar til å setja halvårskarakteren. Me...

Dei beste elevane har høgt utdanna foreldre

Statistikken over karakterar i grunnskulen og nasjonale prøvar viser at utdanningsnivået til foreldra betyr mykje for prestasjonane til barna, ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB). Uavhengig av prøve og skuletrinn...

Vil satsa på flinke elevar

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) tok i dag imot ei utgreiing om tiltak for elevar med stort læringspotensial – dei som lærer raskare og...

Støttar at elevar får tre karakterar i norsk

Hausten 2013 starta eit prøveprosjekt for å vurdere om karakterar i skriftleg hovudmål, skriftleg sidemål og munnleg norsk er for mange. Bør tre norskkarakterar...

Får karakter 5 og 6 med mange feil

Nyleg kom ein rapport frå NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forsking og utdanning), som avslører at norske elevar etter vidaregåande manglar grunnleggjande...

Gutane fiksa juss best

Saka var først publisert i Universitas. I etterkant av vårens eksamenar ved Det juridiske fakultet har UiO publisert statistikk over karakterfordelinga, og på dei fleste...

Dette gjev dårlegare karakterar

I studien, som omfattar over 800 elevar på 14 og 15 år, har forskarane frå Cambridge også funne ut at fysisk aktivitet ikkje har...

NHO-sjefen ber foreldre ta ansvar

– Vi har eit stort haldningsproblem når det gjeld matematikk. Det er ikkje særnorsk, men meir av eit velstandsfenomen. Interessa for realfag er lågare...
ANNONSE

MEIR OM Karakterar

MEST LESE