ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Karakterar

Tema: Karakterar

Fekk berre seksarar

Før helga kom eksamensresultata som gjorde vitnemålet så eintydig: Louise går ut av vidaregåande med berre seksarar, totalt 24 av 24 moglege. Dette gjorde...

Vil unngå «trynefaktor»

RADØY:Verken rektor, kommunalsjefen eller kommunestyret synes anonym retting er ein god ide. David Pletten Aasgard (KrF) ønskjer at Radøy kommune skal innføra ei prøveordning der...

Gode karakterar gir betre løn

Lønnsforskjellen mellom dei med best og dårlegast karakterar held fram inn i arbeidslivet, og det er ikkje slik at karakterane berre slår ut på...

Gausskurva har kollapsa

Du har sikkert høyrt det før, men i haust, som under alle valkampar elles, lova dei ymse partia å gjera norsk skule betre, og...

NTNU strengast med karakterane

Karaktersettingspraksisen mellom instutisjonar som tilbyr høgare utdanning i Noreg varierer så mykje at karakterar gjev avgrensa informasjon om studentane sine ferdigheiter samanlikna på tvers...
ANNONSE

MEIR OM Høgare utdanning

MEST LESE