ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Helsesøster

Tema: Helsesøster

«Helsebrødre som ikke er brødre»: – Kall meg kva du vil

– Hadde det heitt helsesøster så hadde eg søkt for det. Det hadde ingenting å seie for min del. Eg kallar meg sjølv for...

No er det slutt på helsesøstrer

Først publisert på Vikebladet.no. Unio melder om at det frå i dag av, 1. januar 2019, er slutt på tittelen helsesøster. No heiter det helsesjukepleiar....

«Helsesista» får Tabuprisen 2018

Heidersprisen blir delt ut av Rådet for psykisk helse. Dei meiner Engvik har brote tabu både i måten ho jobbar og kommuniserer på, ved...

Talet på gutar som oppsøkte helsestasjonen dobla seg da dei opna eigen helsestasjon for gutar

– Det er ei typisk guttegreie. Mange av gutane hadde gått lenge med problema sine, og det hadde blitt verre enn det hadde behøvd å vere, seier...

Vil ikkje heita helsesøster lenger

– Det er gledeleg at vi no kan samla oss bak ein ny kjønnsnøytral tittel. Helsesyster er ein tittel som i liten grad reflekterer...

Helsesista vinn pris som sosiale medium-personlegdom

Tale Maria «Helsesista» Krohn Engvik, eller «heile Noregs helsesyster» i sosiale medium, vann prisen for Årets sosiale medium-personlegdom på «Social Media Days 2018» i Oslo. –...

Fryktar skulehelse-pengar forsvinn til asfalt

– Eg er redd generasjonskontrakten kan bli svekt. Ungdom treng hjelp i ei sårbar fase av livet, sier Rahman Chaudhry, leiar i Elevorganisasjonen (EO). Han...

Fire av ti kommunar har ikkje fått fleire helsesøstrer

– For ungdommane det gjeld, er dette enormt viktig. Mange stader i landet finst det knapt eit tilbod, andre plassar må 1.500-2.000 elevar dela...

Ap vil ha krav om fleire helsesøstrer

– Tilbodet i dag er dessverre veldig variabelt og ofte ikkje til stades. Det er totalt uakseptabelt, og difor er eg glad for at...

1000 vgs-elevar deler på éi helsesøster

– Det er overhovudet ikkje bra nok. Ein risikerer at elevar ikkje klarar å fullføra opplæringa og droppar ut av skulen. Ein kan ikkje...

KrF: – Historisk øyremerking

I budsjettforliket mellom dei fire ikkje-sosialistiske parti var det semje om å løyva 300 millionar kroner til stillingar i skulehelsetenesta og helsestasjonane neste år. No...

– Fullstendig ansvarslaust

Ingen fylke fyller minstenorma for helsesøster som er laga av Helsedirektoratet. Det betyr at ungdoms- og vidaregåande elevar landet over står utan eit godt...
ANNONSE

MEIR OM Elevorganisasjonen

MEST LESE