No er det slutt på helsesøstrer

Framtida
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Først publisert på Vikebladet.no.

Unio melder om at det frå i dag av, 1. januar 2019, er slutt på tittelen helsesøster. No heiter det helsesjukepleiar. Tittelen er ny, men kompetansen er den same.

Det var eit samrøystes Storting som vedtok den nye tittelen i desember 2018.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har jobba for denne endringa sidan 2015, då dei ønskte ein kjønsnøytral tittel.

For tida er det berre 12 mannlege helsesjukepleiarar. Ein av dei er Daniel Eide Moltumyr i Ulstein.

– Med den nye tittelen håper og trur eg at fleire menn vil søkje utdanninga og at terskelen for å oppsøkje oss blir lågare for gutar og unge menn, seier Kristin Sofie Waldum-Grevbo, leiar i landsgruppa fro helsesjukepleiarar, i ei pressemelding.

Helsesøstrer, eller no helsesjukepleiarar, er sjukepleiarar med spesialutdanning.