ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Helsesøster

Tema: Helsesøster

KrF: – Historisk øyremerking

I budsjettforliket mellom dei fire ikkje-sosialistiske parti var det semje om å løyva 300 millionar kroner til stillingar i skulehelsetenesta og helsestasjonane neste år. No...

– Fullstendig ansvarslaust

Ingen fylke fyller minstenorma for helsesøster som er laga av Helsedirektoratet. Det betyr at ungdoms- og vidaregåande elevar landet over står utan eit godt...

Fryktar pengane forsvinn

Saka var først publisert i bladet Nordhordland. Det viser ei undersøking som sykepleien.no har gjennomført. Undersøkinga er utført etter ein debatt i 2013 der dåverande helseminister Jonas...

Helsesøstrene meiner pengane ikkje kjem fram

Pengar som skulle gå til skulehelsetenesta, blir i mange kommunar brukt til andre ting, meiner Landsgruppa av helsesøstrer. LES OGSÅ: – Eit lotteri med unge si...

Fleire helsesøstrer i kommunane

Talet på årsverk i helsestasjons- og skulehelsetenesta har auka, ifølgje tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Det inkluderer legar og fysioterapeutar, men auken er størst...

Historisk låge aborttal

Abortraten er fallande i alle aldersgrupper i Noreg, og talet på tenåringsabortar er no historisk lågt, melder NRK. LES OGSÅ: Nær ni av ti vel abort ved...

Tredje gongen svarte helsesøster

– Eg var uroa for ei venninne som ikkje hadde det bra og ville snakke med helsesøster. Dei to første gongane var ho ikkje...
ANNONSE

MEIR OM Fråfall i vidaregåande

MEST LESE