Grunnleggande militærtrening kan igjen bli obligatorisk på skulane i Russland, om to av fire parti får viljen sin.

Utdanningsnytt siterer den russiske nettavisa Nezavisimaja Gazeta, som hevdar at to av dei fire partia i den russiske nasjonalforsamlinga foreslå å innføra obligatorisk militærførebuing i den russiske grunnskulen.

Ifølgje avisa er grunngjevinga for forslåget å auka kvaliteten på dei som skal inn til verneplikt, samt å luka ut dei som lyg på seg sjukdommar for å sleppa unda.

LES OGSÅ: Tvingar russarane til patriotisme

Brå sjukdom
Det er det liberaldemokratiske partiet og Kommunistpariet som kvar for seg vil fremja forslaget.

– På mellomtrinnet spring, hoppar og slåst dei i kroppsøvingstimane. Men så snart dei kjem i vernepliktsalderen, får dei brått ulike sjukdommar som gjer at dei ikkje kan dra i militæret, sa Roman Khudjakov frå det liberaldemokratiske partiet til Nezavisimaja Gazeta, ifølgje Utdanningsnytt.

Militærtreninga vil bestå av å ta frå kvarandre og setja saman eit Kalashnikov-gevær, samt å skyta med det. Jentene skal læra førstehjelp. Om forslaget blir ein realitet, blir det eit blaff frå tida til Sovjetunionen. Då var grunnleggande militærtrening obligatorisk i grunnskulen, og slik var det fram til 1991.

LES OGSÅ: Forbyr Pippi og Ole Brumm frå russisk pensum

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.58
ANNONSE