Men gutane tar innpå.

mm

Jentene slår gutane både på grunnskulepoeng og karaktersnitt på eksamen og standpunkt, viser ein oversikt frå Statistisk sentralbyrå.

SSB-tala for 2014 viser at jentene i snitt fekk 42,4 grunnskulepoeng, medan gutane måtte nøye seg med 38,5. Samanlikna med i fjor har gutane auka grunnskulepoenga med 0,4. Jentene auka med 0,3.

Kjønnsforskjellane viser seg aller best i norsk hovudmål, der jentene i gjennomsnitt fekk standpunktkarakteren 4,2, medan gutane fekk 3,5. Også eksamenskarakterane i norsk hovudmål og sidemål viser ein klar forskjell – 0,6 karakterpoeng i favør jentene.

SSB-tala viser vidare at jo høgare utdanningsnivå foreldra har, desto høgare er også karaktersnittet og grunnskulepoenga til barna. Medan barn av foreldre med berre grunnskule eller inga fullført utdanning i gjennomsnitt fekk 33,9 grunnskulepoeng, var tilsvarande tal for barn av foreldre med universitets- og høgskulenivå over fire år 45,8.

Det er berre i kroppsøving at gutane fekk høgare karaktersnitt enn jentene.

Innvandrarbakgrunn tel òg: Innvandrarar frå Asia, Afrika og Latin-Amerka fekk 35,1 grunnskulepoeng, medan norskfødde med foreldre frå USA, Australia eller EU-land fekk 42,6 poeng. Elevar med norsk bakgrunn fekk 40,9 grunnskulepoeng. Samanlikna med året før gjorde elevar med innvandrarbakgrunn det betre.

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.56
ANNONSE