ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Frivillig

Tema: Frivillig

Sirkus Sol skal spreie glede i eit av verdas fattigaste land

– Vi er veldig flinke til å gjere dumme ting og skape problem for oss sjølve som borna må hjelpe oss ut av, seier Cedric...

Senterungdommen vil ha eit løft for frivillige

– Forslaget frå regjeringa til statsbudsjett er eit einaste stort svik mot frivilligsektoren og vil ha store negative konsekvensar i spesielt barn og fritidstilbodet...
Håkon Rønvik er landsstyremedlem i 4H Noreg. Foto: Merete Holm Anderssen

– Frivilligheit fungerer

I forslag til statsbudsjett legg Landbruks- og matdepartementet opp til å kutta heile støytte til organisasjonar. Det tyder kutt på 7,1 millionar kroner og...

Deltidsjobbar utkonkurrerer studentverv

Ved universiteta og høgskulane finst det hundrevis av studentorganisasjonar som alle kjempar om merksemda til dei nye studentane ved semesterstart. Denne hausten er ingen...

Er bygda dårlegare på frivilligheit?

Frivillighet Norge har for første gong laga eit samla oversyn over kommunar som har vedtatt ein politikk for frivillig arbeid. Dette er første gongen det...

Jobbar frivillig i russetida

Som 16-åring tok Camilla steget ut i frivilligheitsrørsla. Utan å kjenna nokon, meldte ho seg hos Røde Kors. – Eg er så glad for at...

Vil ha fleire med på dugnad

Kulturministeren varslar ei ny frivilligmelding neste år. Det er ti år sidan førre melding. – Det har skjedd mykje på ti år, og vi må meisle...

Mangfald til fjells

– Eg er nøgd når eg får snakka med folk, og eg håpar eg kan komma attende til neste år, smilar Hadgu Haileab Gebreluul...

Unge frivillige druknar i byråkrati

Leiaren for 4H i Sogn og Fjordane uttalte nyleg til Nynorsk pressekontor at han er kritisk til utviklinga med auka bruka av prosjektmidlar. Dette...

Ope hus og opne hjarte i jula

– Det hadde blitt veldig rart å gå tilbake til ikkje å jobbe frivillig i jula, seier Kristin Lygre. Det er sjuande jula 33-åringen...
ANNONSE

MEIR OM Frivillig

MEST LESE