ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Fråværsgrensa

Tema: fråværsgrensa

I 2016 innførte Høgre- og Frp-regjeringa, med støtte frå Ap og Sp, ei ny fråværsgrense i den vidaregåande skulen: Elevar med meir enn 10 prosent udokumentert fråvær i eit fag, får som hovudregel ikkje karakter i faget. Framtida.no har følgt debatten om den nye regelen.

Ap vil skrote fråværsgrensa i vidaregåande skule

– Det betyr at den strenge fråværsgrensa til høgresida vil bli fjerna og erstatta av eit nytt nasjonalt fråværsreglement, seier AUF-leiar Astrid Hoem til VG. Forslaget...

Dette er nytt: Munnleg-praktisk eksamen og fråværsgrenseretur

Mellom anna vil elevar med dysleksi eller betydelege lesevanskar få tettare oppfølging i form av lesestøtte når dei skal gjennomføre nasjonale prøver i engelsk...

Fråværsreglane blir gjeninnførte i haust

Avgjerda er i tråd med avgjerda regjeringa tok i november i fjor, då dei mellombelse reglane vart fastsette, opplyser Kunnskapsdepartementet. – Under pandemien ville vi unngå...

Nye permanente fråværsreglar kan vere på plass neste haust

– Eg skal jobbe så raskt eg kan, seier Brenna til NRK. Ho understrekar overfor kanalen at det viktigaste er at ein får gode reglar for...

Elevar er misnøgde med at fråværsgrensa er tilbake

– Vi kjem til å ha ein del tilfelle der elevar lurer på er dei sjuke nok til å bli heime eller friske nok...

Regjeringa forlengar unntak frå fråværsreglane ut september

Det betyr at elevar kan bruka eigenmelding eller stadfesting frå ein forelder ved fråvær av helsegrunnar. – Så lenge covid-19 betyr at enkelte elevar ikkje...

Studie: Fråværsgrensa har ført til meir fysisk nærvær blant elevane

I rapporten «Fraværsgrensen i vidaregåande skule» har eit knippe forskarar studert fråværsgrensa gjennom tre skuleår. Blant funna er at det fysiske nærværet til elevane og karakterane...

Elevorganisasjonen vil ha omkamp om fråværsgrensa

I 2016 blei regelen om at dersom ein elev på vidaregåande skule er borte meir enn ti prosent frå undervisninga i eit fag, skal...

Unge Høgre reagerer på Unge Venstre-forslag: – Eit hån mot dei fråværsgrensa hjelper

– At Unge Venstre vil vende partiet som har kunnskapsministeren i denne saka, er eit hån mot dei fråværsgrensa hjelper, seier Hassan Nawaz (23)...

Unge Venstre vil tvinge moderpartiet til å skrote fråværsgrensa: – Sviktar dei ho var tiltenkt

– Fråværsgrensa sviktar dei ho var tiltenkt: dei som slit mest, seier Benedicte Bjørnås på telefon til Framtida.no.  Ho er 2. nestleiar i Unge Venstre, og...

Elevorganisasjonen sin nye leiar hadde ofra Roma-tur om fråværsgrensa vart fjerna

– Eg har kjempa mot fråværsgrensa sidan eg var med å arrangere elevstreiken i Oslo i 2016, og det hadde vore eit av dei...

Helserelatert fråvær blir ikkje ført på vitnemålet ut skuleåret

– Det er viktig at elevane følgjer råda som er gitt om når dei skal møte på skulen. Vi forlengjer unntaket i fråværsreglane for...
ANNONSE

MEIR OM fråværsgrensa

MEST LESE