ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Fråværsgrensa

Tema: fråværsgrensa

I 2016 innførte Høgre- og Frp-regjeringa, med støtte frå Ap og Sp, ei ny fråværsgrense i den vidaregåande skulen: Elevar med meir enn 10 prosent udokumentert fråvær i eit fag, får som hovudregel ikkje karakter i faget. Framtida.no har følgt debatten om den nye regelen.

Skulepolitisk ønskeliste til jul: «Elevane fortener meir enn fine ord i år»

Jula nærmar seg med stormsteg, og snart er nok eit semester over. Det har vore eit kaotisk skuleår prega av gjeninnføring av fråværsgrensa, eksamen og...

Dette er nytt: Munnleg-praktisk eksamen og fråværsgrenseretur

Mellom anna vil elevar med dysleksi eller betydelege lesevanskar få tettare oppfølging i form av lesestøtte når dei skal gjennomføre nasjonale prøver i engelsk...

«Fråværsgrensa lagar unødvendige helsekøar»

Dette er eit meiningsinnlegg, og gjev uttrykk for skribenten sine eigne meiningar. Samfunnet forandrar seg, og det gjer elevane også. I dag har vi ei fråværsgrense...

«Skulen har altså ikkje blitt ein betre stad, sjølv om fråværet har gått ned»

Dette er eit meiningsinnlegg og gjev uttrykk for skribenten sine eigne meiningar. Førre veke kom nyheita om at regjeringa innfører fråværsgrensa att frå hausten av....

Fråværsreglane blir gjeninnførte i haust

Avgjerda er i tråd med avgjerda regjeringa tok i november i fjor, då dei mellombelse reglane vart fastsette, opplyser Kunnskapsdepartementet. – Under pandemien ville vi unngå...

Nye permanente fråværsreglar kan vere på plass neste haust

– Eg skal jobbe så raskt eg kan, seier Brenna til NRK. Ho understrekar overfor kanalen at det viktigaste er at ein får gode reglar for...

Fråværsgrensa: «Det er andre som definitivt treng den legetimen meir»

Når pandemien kom vart fråværsgrensa lagt på is, men no som samfunnet er tilbake til normalen er fråværsgrensa tilbake. Det er openbert at ein skal...

Elevar er misnøgde med at fråværsgrensa er tilbake

– Vi kjem til å ha ein del tilfelle der elevar lurer på er dei sjuke nok til å bli heime eller friske nok...

Regjeringa forlengar unntak frå fråværsreglane ut september

Det betyr at elevar kan bruka eigenmelding eller stadfesting frå ein forelder ved fråvær av helsegrunnar. – Så lenge covid-19 betyr at enkelte elevar ikkje...

Studie: Fråværsgrensa har ført til meir fysisk nærvær blant elevane

I rapporten «Fraværsgrensen i vidaregåande skule» har eit knippe forskarar studert fråværsgrensa gjennom tre skuleår. Blant funna er at det fysiske nærværet til elevane og karakterane...
ANNONSE

MEIR OM fråvær

MEST LESE