ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Fråværsgrensa

Tema: fråværsgrensa

I 2016 innførte Høgre- og Frp-regjeringa, med støtte frå Ap og Sp, ei ny fråværsgrense i den vidaregåande skulen: Elevar med meir enn 10 prosent udokumentert fråvær i eit fag, får som hovudregel ikkje karakter i faget. Framtida.no har følgt debatten om den nye regelen.

Kraftig fråværsnedgang etter fråværsgrensa

Nedgangen er på 33 prosent dersom ein måler fråværet i talet på timar. Ifølgje regjeringa er det også færre elevar som sluttar undervegs i...

Fleire unge går til legen

I 2016 var 7 av 10 til konsultasjon hos fastlege ein eller fleire gonger. Generelt har endringane i bruken av fastlegar gjennom dei siste...

FpU: – Fråværsgrensa fungerer

– Ei svært viktig sak for oss på FrP sitt landsmøte, var gjennomslag for ein ny skulepolitikk med mindre kontrollstyring av elevane, seier formann...

«Alt vi trudde kom til å skje med fråværsgrensa, skjer»

Skuleåret 2016/2017 vart det innført ei fråværsgrense på alle dei vidaregåande skulane i landet. Grensa er basert på ein idé om at fråvær er kjem...

Lågare fråvær – høgare press

Saka vart først publisert hjå Sunnhordland Tre musikkelevar ved Stord vidaregåande skule fortel om ein heilt annan skulekvardag etter at dei nye fråværsreglane tredde i...

Fråværet drastisk redusert

Saka var først publisert i Ryfylke Elevfråværet i første termin dette skuleåret hadde samanlikna med førre skuleår ein prosentvis nedgang på 20,6 prosent for dagsfråværet...

Kraftig nedgang i skulefråvær

Den omstridde fråværsgrensa ser ut til å ha hatt større effekt i vidaregåande skule enn regjeringa håpa på. TV 2 har samla fråværstal frå fylka i...

Fulle klasse­rom, tomme blikk

Innlegget stod først på trykk i Sunnhordland. I 2016 fekk kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen innført ei fråværsgrense på 10 prosent, uansett kor mykje elevane protesterte. Grensa...

Mindre fråvær med fråværsgrense

Reglane som blei innført i fjor haust, gjer at elevar kan miste retten til vurdering i eit fag om dei har meir enn 10...

Stortinget ber regjeringa sjå på fråværsreglane

Innstramminga av dei nasjonale fråværsreglane for vidaregåande skular, som blei innført i haust, har skapt mykje debatt. No ber Stortinget om at regjeringa vurderer...
ANNONSE

MEIR OM fråværsgrensa

MEST LESE