1 av 9 gutar får spesialundervising

Auke på 15.000 på fem år.

Svein Olav B. Langåker
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 15:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

1 av 9 gutar får spesial- undervising

Auka prestasjonspress, karakterjag, prøvar og PISA-resultat har ført til ein eksplosjon i talet på elevar med spesialundervisning. Det meiner to av Noregs mest fremste skuleforskarar, professor Peder Haug ved Høgskulen i Volda og professor Thomas Nordahl ved Høgskulen i Hedmark, ifølgje VG Nett.

I år er det 52.000 elevar som får spesialundervising. Av desse er 68 prosent gutar.

LES OGSÅ: – Gruppearbeid er ein katastrofe

Begge forskarane er uroa over at fleire av elevane som får spesialundervising får hjelp av assistentar og ikkje lærarar.

Er det mogleg å gjera noko med at 8,2 prosent av elevane får spesialundervising?