Forskarar har teke bilete av insekthjernar

For fyrste gong har forskarar klart å ta bilete av hjernane til små bananfluger.

Marie Knutsen Bruntveit
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Denne saka var først publisert hos Framtida Junior. Der kan du òg lese om tre smarte kvinner du kanskje ikkje har høyrt om, og om kva godteri ein åt i gamle dagar!

Forskarar ved Cambridge University og Johns Hopkins University har klart å ta bilete av bananflugelarver for å laga eit veldig detaljrikt kart, skriv Smithsonian Magazine.

Ei vaksen bananfluge er berre eit par millimeter lang. Foto: Martin Cooper / Flickr

Ei bananflugelarve er veldig lita, og har ein hjerne på storleik med eit saltkorn.

Det tok 12 år å kartlegga alle dei 3000 nervecellene og nesten 550 000 forbindingar i flugene sine hjernar.

Til no har det berre vore laga sånne kart for tre andre insekt. Forskarane seier dette er eit stort framsteg.

 


Les også: Ville pingvinar har passert spegltesten, men berre så vidt

Adeliepingvinar fotografert på Sør-Sandwichøyane. Foto: ravas51, Flickr (CC BY-SA 2.0)