ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Forbruk

Tema: Forbruk

Ofte billegare for nettbutikkar å kaste varer som kjem i retur enn å selje dei på nytt

I fjor var ekstra mange julegåver kjøpte på nettet. November var truleg den beste månaden for netthandel i Noreg nokon gong, melder Forskning.no. Arbeidsgivarorganisasjonen Virke trudde...

DNT ung ber politikarane få fart på sirkulærøkonomien – kjem med fem krav

DNT ung har sidan 2016 arrangert Grøn Fredag som eit motsvar til forbruksfesten Black Friday. Ungdomsorganisasjonen opplever at mange er interesserte i korleis dei...

Reagerer på NRK-ytring: «Framstår som eit forsvar av Black Friday og overforbruk»

Dette er eit meiningsinnlegg og gjev uttrykk for skribenten sin eigne meiningar. Eg er provosert over karakteristikkane og verdsbilete Trond Blindheim skisserer i NRK-innlegget «Over...

«Berekraft er ingen keisam floskel»

Teksta fekk 2.-plass i FORUM for utvikling og miljø, Framtida.no og Magasinett sin skrivekonkurranse «Korleis kan vi nå berekraftsmåla innan 2030?» Ordet berekraft vart brukt...

Laura (23) skal bu i sjølvbygd minihus: – Det handlar mest om fridom

28. juli nådde verda overforbruksdagen, som inneber at ressursane på jorda for dette året allereie er brukt. Noreg nådde overforbruksdagen allereie i april. At overforbruket...

Vi har brukt opp ressursane til jorda for i år

Organisasjonen Global Footprint Network reknar seg kvart år fram til kva som er den såkalla overforbruksdagen, internasjonalt kjent som Earth Overshoot Day. Alt forbruket resten av...

Slik blir bustaden din grønast mogleg

Senk temperaturen! Store ressursar blir sløst bort på at nordmenn likar å ha det varmt innandørs. Sannsynlegvis varmar du opp bustaden din meir enn naudsynt....

Lever inn den gamle mobilen din – han er ei mineralgruve

– Vi sel 1,7 millionar mobiltelefonar og nettbrett i året i Noreg. Om vi hadde levert inn dei mobilane vi hadde heime, ville vi...

Påverkar sluttar med fast fashion-samarbeid – tapar éin halv million kroner

Anne Marthe Widvey (29) jobbar fulltid som påverkar. 24. mars la ho ut eit innlegg på Instagram, der ho skriv at ho ikkje lenger...

I dag har Noreg brukt opp verdas ressursar – slik kan du minke klimaavtrykket ditt

Kvart år reknar den internasjonale tenktetanken Global Footprint Network ut kva dato jordas fornybare ressursar er brukte opp. Det vil seie kva dag menneska...
ANNONSE

MEIR OM Klima

MEST LESE