ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Forbruk

Tema: Forbruk

Ny undersøking: Dei med høgast inntekt er mest «klimaskeptiske»

– Dei under 30 er meir bekymra for klimaet og meir villige til å støtte klimapolitikk, seier Cicero-forskar Marianne Aasen til NTB. Ho peikar på...

Vi handlar mat og drikke for 44,4 milliardar i sommar

− Vi ser igjen ein sterk sommarhandel av mat og drikke. Etter julehandelen er det månadene mai til august som er viktigast for omsetninga...

Vi shoppar mindre i utlandet

Granskinga, som er utført av YouGov på oppdrag frå Danske Bank, viser at 28 prosent av dei spurde seier dei handlar sjeldnare eller mykje...

Slik kan du leve meir klimavenleg

Politikarane både nasjonalt og internasjonalt er ueinige når det kjem til tilstanden på jorda vår, om vi er i ei klimakrise eller ikkje, og...

Me må venne oss til ein ny kvardag

Veslemøy Sømoe Huglen sitt innlegg er blant dei som fekk heider i Framtida.no sin skrivekonkurranse om klima. Me kan ikkje sitje og vente på at...

Forskarar meiner det er på tide med tvang i klimakampen

– Det generelle vi fann var at forbrukarane eller hushalda som vi intervjua er villige til å akseptera tvang for å nå klimakrava, fortel...

Nordmenn har nest høgast personleg forbruk i Europa

Medan luxembourgarane hadde eit personleg forbruk på 32 prosent over EU-snittet, låg nordmenn 27 prosent over, ifølgje den europeiske kjøpekraftsundersøkinga for 2017, formidla av Statistisk...

Forskaren sine beste tips for å leve meir miljøvenleg i 2019

Privatpersonar kan kutte i sine utslepp i tre trinn, forklarar Aall, som jobbar ved Vestlandsforsking. Dess fleire trinn du tek, di mindre vert utsleppa...

Boksalet held fram å falle

Nedgangen på fire prosent inkluderer sakprosa, skjønnlitteratur, underhaldningsbøker, billigbøker, verk og seriar per 30. november, viser statistikk frå Den norske Forleggerforening, skriv Dagsavisen. Les også:...

Vil skape reparasjonskultur for elektronikk

– Folk blir veldig glade når dei har fiksa noko. Når ein har opna ein laptop og sett kva komponentar som er på innsida, og...
ANNONSE

MEIR OM Forbruk

MEST LESE