ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Flyktningar

Tema: flyktningar

EU ber Noreg ta imot fleire kvoteflyktningar

FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) bad nyleg om hjelp til å få overført 40.000 ekstra kvoteflyktningar frå Libya og andre land i regionen. EUs innvandringskommissær...

– Fem integreringstiltak som fungerer

I år brukar regjeringa nesten 20 milliarder kroner til busetjing og integrering, og over 27.000 personar deltar i eit toårige introduksjonsprogram i kommunene. Forsking frå...

Fleirtal vil ta imot sårbare flyktningar

I undersøkinga, som er gjennomført av Respons Analyse, blir det spesifisert at dei mest sårbare blant anna er krigsskadde, einslege barn, einslege kvinnelege forsørgjarar,...

Hambar (24) frå Syria lærer norsk på arbeidsplassen

Saka var først publisert i Porten. Årdal kommune er blant kommunane som har bidrege i dugnaden etter flyktningkrisa hausten 2015. I år har dei sagt...

Gir stipend til flyktningar

Sidan den europeiske flyktningekrisa starta i 2015, har millionar av menneske måtte rømme frå heimane sine. FN estimerer at det er totalt 21,3 millionar...

Aukande skepsis mot innvandrarar

Nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at innvandringsskepsisen er på frammarsj. SSB spør kvart år kva haldningar nordmenn har til innvandring og integrering. I...

Til åtak på Listhaug sin retorikk

  (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s); if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src =...

Listhaug vil senda migrantar til Afrika

Søndag blei det kjent at det tyske innanriksdepartementet går inn for å stoppa den farlege ferda til flyktningane og migrantane over Middelhavet ved å...

2.200 har meldt seg på vennefrukost på asylmottak

I høve TV-aksjonen på søndag har 2.200 innbyggjarar meldt seg på såkalla vennefrukostar på til saman 84 asylmottak over heile landet. Vennefrukostane blir arrangerte av...

Ber kommunane ta imot færre flyktningar

Først publisert i Porten.no. Lærdal: – Situasjonen i november i fjor var prega av eit stort tal på asylsøkjarar og usikkerheit rundt kor mange som ville...
ANNONSE

MEIR OM flyktningar

MEST LESE