Elleve EU-land klare til å hente Moria-barn

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Høgre, KrF og Venstre inngjekk i slutten av mai eit kompromiss om å hente einslege Moria-barn til Noreg «forutsatt at minst åtte–ti andre land i Europa realiserer sine uttak».

EU reknar ikkje med Noreg

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Hilde Barstad (H)Foto: JD, Regjeringen

Statssekretær Hilde Barstad (H) seier til Aftenposten at landa må realisere løfta før Noreg vil ta imot.

– Regjeringa har sagt at føresetnaden for at Noreg bidreg til relokalisering, er at minst åtte–ti land av dei landa som no har sagt seg villig til å relokalisere, faktisk realiserer løfta sine, seier Barstad.

Ordlyden i det norske kompromisset er for vag til at EU tek med Noreg på lista over land som har forplikta seg.

Belgia, Bulgaria, Kroatia, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Litauen, Luxembourg, Portugal og Slovenia har alle forplikta seg overfor EU-kommisjonen til å ta imot barn frå greske flyktningleirar.

I tillegg har Sveits og England henta høvesvis 12 og 47 barn frå greske leirer gjennom familiegjenforeining. Det viser tal frå FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR).

Det er erfaringane frå flyktningkrisen i 2015, då mange land ikkje følgde opp løftar om å ta imot flyktningar, som gjer at regjeringa denne gongen held igjen.

________________________________________________________________________

Foto: Ida Johanne Aadland