ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Flyktningar

Tema: flyktningar

Ventar fleire hundre flyktningbarn framover

– Dette er basert på talet på barn som er komne hittil i år. Dersom det fortset i same tempo ut året vil det...

– Eg skal tilbake til Lesvos!

Saka var først publisert i Kvinnheringen. Sist veke skreiv Kvinnheringen om Chanel Strand frå Husnes, som 20. september reiste til den greske øya Levsos. Ho...

Unge med krav til politikarane

«Vi oppfordrar regjeringa og Stortinget til å vise handlekraft, rausleik og klokskap NO!» skriv organisasjonane i den utvitydige appellen om det dei omtalar som den...

Redd for å bli smitta av flyktningar

– Nokre har ein del fantasifulle bekymringar, som at seta på bussen skal bli infisert av smittsame sjukdommar. Enkelte har begynt å bruke hanskar,...

Biblioteka satsar for syriske flyktningar

Nasjonalbiblioteket har satt av 100. 000 kroner til å kjøpe bøker på arabisk. Slik skal norske folkebibliotek kunne møte syriske flyktningar med eit tilbod...

Mot flyktningstraumen

Europa står akkurat no framføre den største migrasjonskrisa sidan 2. verdskrig, og makthavarane har førebels ingen løysing på det enorme problemet. Men der mange vil...

Fleire asylsøkjarar ved grensestasjonane

Over grensa mot Sverige ved Svinesund kom det 118 personar måndag og tysdag, opplyser politiførstebetjent Magne Stenkløv i Østfold politidistrikt til NTB. Førre veke...

Trur Noreg må busetje fleire asylsøkjarar

Solberg meiner at Noreg alt har tatt ei leiarrolle i handteringa av flyktningkrisen og peiker på at tilstrøyminga til Noreg er stor. LES OGSÅ: Har aldri...

Vil hjelpa flyktningar i Hellas

Saka var først publisert i Kvinnheringen. I vekevis har grufulle tv-bilde vist flyktningar som rømmer heimlanda sine i Midt-Austen. Mange av dei kjem til øya Lesvos...

Stort behov for flyktningguidar

Sjølv om mange ønskjer å hjelpe flyktningane, er det stor mangel på guidar som kan lose dei som har fått opphald i Noreg inn...
ANNONSE

MEIR OM flyktningar

MEST LESE