ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Einsemd

Tema: Einsemd

Over halvparten føler einsemd under koronaen

Ifølgje Stavanger Aftenblad viser studien ein markant auke i einsemd, og unge og studentar er særleg sårbare grupper. – Einsemd er ein plagsam og smertefull tilstand som...

Student Caroline (19): – Eg veit knapt kven eg går på kull med

Caroline Clausen (19) gjekk siste året på vidaregåande skule og hadde det travelt med skule og fritidsaktivitetar, då koronaviruset kom til landet i vår og...

Mental Helse Ungdom om koronakrisa: – Verste konsekvensen er at folk ikkje orkar å leve

– Me er rett og slett dritbekymra. Det er alvor. Me som jobbar her mister menneske. Me blir kjende med folk, har lyst til å...

Unge er ekstra einsame i pandemitida

Talet på personar som føler seg einsame i befolkninga generelt, har auka med 3 prosent sidan september, og 6 prosent sidan juli, viser undersøkinga. – Opplevinga...

Over halvparten av studentane kjenner seg isolerte på grunn av korona

I ei spørjeundersøking blant studentmedlemmene i Teknas studentorganisasjon, svarte over halvparten av studentane at dei har følt seg isolerte den siste tida, skriv NRK. Les...

1 av 5 unge har slutta å gå ut av huset som følgje av pandemien

Koronapandemien har gjort kvardagen tung for mange. Ei Opinion-undersøking viser at kvar tiande nordmann i all hovudsak har slutta å gå ut av huset. –...

Unge kjenner seg meir einsame under koronakrisa

– Desse tala er høge og eit varsku til både oss og norske styresmakter. Dette er eit tydeleg signal om at mange slit. At...

Peder Kjøs slepper bok om å vere åleine – midt i koronaisolasjonen

– Korleis det er å sleppe ei bok om dette temaet i dagens situasjon? – Det kjennest rart! medgir Kjøs frå leilegheita si der sonen fekk vere...

Eva Weel Skram skreiv musikk for å flykta frå ungdomskvardagen

Intervjuet er gjort av André Turøy på Stord vidaregåande skule og skrive ut av redaksjonen. Eva Weel Skram var først kjend for det norske publikum...

Youtubar «Agnetesh»: – Altfor mange unge i Noreg som er einsame

– Det er altfor mange unge i Noreg som er einsame. Eg synest eg det er viktig å slå eit slag for dette, seier...
ANNONSE

MEIR OM Youtube

MEST LESE