ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Einsemd

Tema: Einsemd

– In­gen skal sit­je ålei­ne på joleftan om dei ik­kje ynskjer det

Saka er først publisert i Vest-Telemark blad. Det blir tradisjonell jolemiddag, pyn­ta jo­le­tre og un­der­hald­ning når elevane ved Seljord folkehøgskule inviterer til jolefeiring. – Det var...

Tre av ti studentar er ofte einsame

Dei tre spørsmåla som måler einsemd inngår i Studentenes helse- og trivselsundersøking. Mens 29 prosent svarte «ofte» eller «svært ofte» på minst eitt av spørsmåla,...

Siri (26) overlevde Utøya, Faten (23) var radikalisert. No står dei saman på teaterscena

Utafor er eit teaterstykke i regi av Svein Tindberg, med Faten Mahdi Al-Hussaini (23), Yousef Bartho Al-Nahi, Siri Marie Seim Sønstelie (26) og Tor Itai...

Ei Jodel-melding endra livet til danske Patrick Cakirli

Saka var først på trykk hjå ABC Nyheter. Danske Patrick Cakirli skreiv førre veke om den hjartevarmande historia si på nettstaden Boredpanda. På nettstaden skreiv...

«Hald døra open for dei einsame»

Saka var først publisert hjå Studvest.  Einsemd er noko mange studentar kjenner på. Det kan for mange vere overraskande vanskeleg å bli kjend med nye folk....

«Einsemd gjer stor skade, men let seg ofte lett bøte»

Fører den nye samfunnsstrukturen med seg einsemd? Det er lett å slå fast at einsemd er eit personleg problem som råkar den parten det...

Fleire kjenner seg utanfor på skulen

PISA-undersøkinga viser at norske 15-åringar gjer det klart betre i naturfag, matematikk og lesing enn for tre år sidan og er blant dei beste...

Stoltheit kan hjelpa einsame studentar

Først publisert i Universitas. Éin av fem studentar i Noreg seier dei kjenner seg einsame ofte eller alltid, ifølgje ei undersøking Sentio utførte for Universitas...

Einsame elevar droppar ut

Saka var først publisert i Dusken. Førsteamanuensis Per Egil Mjaavatn og professor Per Frostad ved Pedagogisk institutt ved NTNU har gjort ei stor undersøking blant...

Er einsemd like skadeleg som røyking?

Tine A. Sydtskow omtalar seg sjølv som eit «institusjonsbarn» – gjennom oppveksten hadde ho så store problem at ho falt ut frå skulen gradvis,...
ANNONSE

MEIR OM Einsemd

MEST LESE