Rapport: Ein av fem unge seier at dei ikkje har venner

Kvar femte ungdom mellom 12 og 20 år seier dei har få eller ingen venner. Éin av fem elevar gruar seg til å gå på skulen. Éin av ti ikkje har nokon å vere med.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Tala frå rapporten om den psykiske helsa til unge, «Hvordan har du det – egentlig?», utført av Opinion for Mental Helse, klargjer kvardagen for tenåringar i Noreg. Linda Berg-Heggelund, generalsekretær i Mental Helse, seier det er vonde resultat som fortener merksemd.

– Vi ser også frå rapporten at halvparten av dei som har store psykiske helseutfordringar, ikkje søkjer hjelp, verken hos foreldre, venner, på skulen eller i helsevesenet, seier ho.

I løpet av eitt år melder kvar femte ungdom om svært eller ganske dårleg psykisk helse, og meir enn kvar fjerde stadfestar å ha kjent på angst- eller depresjonssymptom.

Studien er basert på djupneintervju og spørjeskjema blant ungdom og unge vaksne i alderen 12 til 20 år. Totalt har 1005 unge frå heile landet svart.

– Ma inn i klasserommet

Nesten éin av tre er bekymra for eiga psykisk helse. Tre av ti opplever mobbing i ei aller anna form. Mange av problema er knytte til eller blir forsterka av skulekvardagen.

– Vi må inn i klasserommet, tilby skuleprogram innan psykisk helse, skape møteplassar utanfor skulen og leggje til rette for tiltak som faktisk verkar. Vi må normalisere psykisk helse, seier Berg-Heggelund.

Rapporten vart lansert i samband med Mental Helse-konferansen torsdag. Kronprinsesse Mette-Marit deltok på konferansen på Quality Airport Hotel Gardermoen.


Frå Sommarshow på Larsnes, 2017. F.v Jesper Breen Frilseth, Leiv Thomas Faulkner, Oskar Fjørtoft Sandanger, Anne Bolstad Skålid og John Gunnar Edvinsen. Foto: Bjørnar Torvholm Sævik