ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Astronomi

Tema: Astronomi

Fann planetar lik jorda

– Forskarane kan ikkje seie om det er liv på dei nyoppdaga planetane, men oppdaginga viser at vi kjem nærmare å finne heilt jordliknande...

Milliardar av planetar like store som jorda

Dagens berekning omfattar nemleg berre planetar som ligg svært nær stjernene sine. Det går ein planet på storleik med jorda i bane rundt kvar...

Endeleg bevist – slik blei Månen til

I over 30 år har forskarar arbeidd etter ein hypotese om at månen blei slått laus frå Jorda då planeten Theia, på storleik med...

Fann planetar med to soler

No har Kepler funne eit solsystem, døypt Kepler-47, med to planetar i bane kring to stjerner. Dette er eit viktig funn fordi det syner at...

Såg Venuspassasjen

Litt før klokka 05.30 samla dei seg på grusbanen ved gymsalen for å sjå den historiske ferda til planeten Venus over morgonhimmelen, som kunne...

NASA finn nye planetar

Romfartyet Kepler, som høyrer til den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA, har oppdaga 26 nye planetar utanfor vårt eige solsystem. Planetane er funne ved hjelp av teleskopet...

Vil henta straum frå verdsrommet

Flygande kraftverk som kan samle solenergi og stråle det til jorda verkar «teknisk og økonomisk mogleg» om nokre få tiår basert på teknologi vi...

Snart i mål med simulert Mars-tur

Mennene har levd under same forhold som mannskap på ei bemanna ferd til Mars, berre at "romskipet" har vore plassert på ein parkeringsplass i...

Kva vil du testa i verdsrommet?

– YouTube Space Lab er eit prosjekt som tek magien til vitskapen ut til elevar i heile verda, seier Dr. Karl Kruszelnicki ved Universitetet...

Eldkule på himmelen

Fenomenet vart mykje omtala på Facebook dei fyrste timane etter midnatt, og ildkula og drønnet vart kopla til ein satelitt som ifylgje nettstader skulle...
ANNONSE

MEIR OM Astronomi

MEST LESE