ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Arbeidsløyse

Tema: arbeidsløyse

Usikker framtid for unge i Portugal: – Vi lever ikkje, vi overlever

– Eg kan ikkje flytte heimanfrå, det er umogleg. Det fortel Ines Palma (24) til Framtida.no. Ho har studert kommunikasjon på universitetet i tre år, og...

Til tilsette i NAV: «Eg treng ikkje råd og tips. Eg treng eit system som fuckings fungerer»

Dette er eit meiningsinnlegg, og gjev uttrykk for skribenten sine haldningar. Teksten stod først publisert på Instagram og er sett om og gjengjeven med løyve...

Storbritannia prøver ut firedagars arbeidsveke

Koronakrisa har endra korleis folk tenker om arbeidsplass og arbeidsliv. No har redusert arbeidstid, til same løn, igjen fått vind under vengene. Denne veka har...

«Brått vart vi også inkluderte og kunne gi tilbake til samfunnet, sjølv om vi var heime.»

Då korona kom, førte det med seg at fleire og fleire måtte på heimekontor og at meir og meir blei digitalt og møte vart...

Fleire unge utanfor arbeid, utdanning og opplæring

Etter ein årleg nedgang i delen unge utanfor sidan 2015, er trenden no broten. Ifølgje førebelse tal frå SSB var i overkant av 114.000...

– Makta dei middelaldrande har, vil bli forsterka framover, seier valforskar.

Auka levealder, synkande fødetal og eldre innvandrarar gjer at den gjengse nordmann blir stadig eldre. Slik aukar også snittalderen til dei med stemmerett litt...

Arbeidsledige og uføre er minst fornøgde med livet

Nordmenn som tener mest, er mest fornøgde med livet. For første gong er det gjort ein nasjonal livskvalitetsundersøking der befolkninga har svart på korleis vi...

Regjeringa vil bruka 313,4 milliardar oljekroner i 2021

– Dei siste månadene har vist oss at koronapandemien ikkje er over enno. Vi vil gjere det som trengst for å få Noreg trygt...

Jon (24) fekk jobb før han var ferdig utdanna. Her er hans jobbsøkjartips

– Spiss søknaden i forhold til kva som står i stillingsutlysninga og prøv å sjå om du kan spegla deg i bedrifta sine verdiar....

NAV-rapport: Nye AAP-reglar har ført til at fleire går på sosialstønad

AAP er ei overgangsordning, ein stønad folk med sjukdom eller skade får, medan det blir avklart om dei enten skal bli friskmelde eller komme...
ANNONSE

MEIR OM uføre

MEST LESE