ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Alkohol

Tema: Alkohol

NTNU-studentar har fått kurs i risikovurdering før fadderveka

– Det viktigaste er at fadderveka er trygg og godt planlagt. Ein runde med fakultetet minskar sjansen veldig for at noko uønska og ubehageleg...

– Galskap med ungdom på bygdefest

– Då eg sjølv var ung tenkte eg ikkje særleg over dette med aldersgrense. Det var fyrst då eg sat som politikar, og me...

Ønskjer framleis 15-åringar på bygdefest

I Ullensvang er det 15-års grense på dei lokale bygdefestane for vaksne med alkoholservering. Politikarane har hatt temaet opp til diskusjon fleire gonger om...

Meir sal av alkoholfritt øl

Ifølgje E24 steig salet med 13 prosent frå første kvartal i fjor til første kvartal i 2018. – Eg trur det handlar mykje om helse, og at...

Mindreårige fekk kjøpe alkohol på eitt av fire forsøk

Gjennom det siste året har Juvente-kampanjen Skjenkekontrollen forsøkt å kjøpa alkohol i 972 butikkar over heile landet. I 26 prosent av butikkane kunne den...

– Vi har eit større problem med alkohol enn vi vil innrømme

Artikkelen er skrive for Høgskulen på Vestlandet. Har du høyrt omgrepet «passiv drikking»? Sannsynlegvis ikkje. Tanken er ikkje populær i Noreg – verken hos regjeringa...

Russen får ikkje nyte medteken alkohol på russetreff

Politidirektoratet har sendt ut nye retningslinjer, som skal sikre at reglane for alkoholbruk på offentleg stad blir handheva likt i alle politidistrikt. Før russefeiringa i...

Islandsk ungdom best i Europa

Islandsk ungdom var verst i Europa på drikking av alkoholhaldige drikkar, røyking og narkotikabruk, men i dag er dei best i Europa. Til dømes...

13 prosent av norske kvinner har blitt seksuelt krenka i rusa tilstand

Saka er henta med velvilje frå ABC Nyheter. – Å bli så full at du mistar kontroll over kva du gjer kan få konsekvensar som...

Ny forsking: Alkohol gjer deg betre i framandspråk

Forskarar ved universiteta i Maastricht, Liverpool og King's College London har forska på om ein blir betre i framandspråk av å drikka alkohol, skriv...
ANNONSE

MEIR OM Alkohol

MEST LESE