ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Alkohol

Tema: Alkohol

Drikketrend blant unge får ros

– Tal frå Ungdata og Folkehelseinstituttet viser at alkoholbruken blant unge har gått jamt nedover sidan 80-talet og flata ut sidan 2015, seier Hanne...

Yrket mitt: Bread (26) er den beste bartenderen i Noreg

– Dei fleste trur at bartending er noko ein driv med mellombels eller at ein «eigentleg» gjer noko anna. Vidare trur veldig mange at...

Fleire unge fyllekøyrarar blir tekne av politiet

I same periode i 2021 var det teke 1.790 ruspåverka førarar under 25 år. Auken er størst i Oslo og Aust politidistrikt, ifølgje organisasjonen Ung...

Åtte av ti studentar opplevde drikkepress under fadderveka

Undersøkinga er utført av Respons Analyse på oppdag for DNT – Edru Livsstil, skriv Khrono. Prosjektleiar Bo-Nicolai Gjerpen Hansen i DNT-edru Livsstil meiner talet reflekterer...

Japansk uteliv satsar på alkoholfrie drinkar for å nå Gen Z

I sommar lanserte skattestyresmaktene i Japan ein konkurranse for å auke alkoholsalet blant unge, etter ein jamn nedgang i inntekter frå alkoholsal. Det kan du...

KrFU-leiar krev at all øl skal stå kaldt i kjøleskapet

Ei undersøking frå alkovit-organisasjonen Av og til viser at berre éin av fire butikkar i Oslo sel alkoholfritt øl frå kjøleskap. Det store fleirtalet...

Japan vil at unge skal drikke meir alkohol

Den japanske regjeringa lanserer konkurransen Sake Viva!, driven av den nasjonale Skatteetaten. Målet er å oppmuntre til meir alkoholforbruk blant unge mellom 20 og 39...

«Ikkje ver ein one night friend»

Dette er eit meiningsinnlegg og gjev uttrykk for skribenten sine haldningar.  No som dei fargerike og glade faddervekene er over, kjem den grå kvardagen med...

Jurist Hans Fredrik Marthinussen svarar på spørsmål om rus og straff

Kva for nokre rusmiddel er lovlege? Kan ein bli straffa for bruk av legale rusmiddel? Kva skjer om politiet tek i bruk metodar dei...

«Å drukne sine sorger er ein lite effektiv quick fix»

Dette er eit meiningsinnlegg og gjev uttrykk for skribenten sine eigne haldningar.  Når vi ser karakterar i tv-seriar og filmar handtere vanskelege følelsar og tunge...
ANNONSE

MEIR OM meining

MEST LESE