ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Alkohol

Tema: Alkohol

Trønderske ungdommar oftast rusa

Medan den nasjonale delen er 25 prosent, er den 31 prosent i Trøndelag, viser tal frå Ungdata, ifølgje kanalen. – Trøndelag har ein problematisk drikkekultur,...

Vil ha promillegrense for elsparkesyklar

Regjeringa ønskjer å få på plass ei promillegrense, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til Bergens Tidende (BT). Etter lovverket i dag er det lovleg...

«Det er på tide at alkoholdebatten også når påverkarar-miljøet»

Påverkarar har blitt meir synlege og tar stadig meir plass i det offentlege rom. Dei er no å sjå på TV i eigne program, og...

Undersøking: Éin av ti ungdommar gruar seg til jul

– Jula er som eit forstørrelsesglass der det fine blir finare og det vonde blir vondare, seier divisjonsdirektør Kjetil Haga i Blå Kors. Ei undersøking...

Færre ungdommar røykjer, men fleire har prøvd hasj

I 1999 sa 24 prosent av norske 10.-klassingar at dei røykte dagleg. I 2019 var dette redusert til 2 prosent, viser nye tal frå...

Studie: Høgt drikkepress blant studentar

Om lag éin av tre føler seg pressa til å drikke meir enn dei er komfortable med, ifølgje undersøkinga som er utført av Kantar...

Nesten 1 av 5 under 18 år får kjøpt alkohol

I ein ny rapport frå avhaldsorganisasjonen Juvente, kjem det fram at unge under 18 år nokså lett får kjøpt seg alkohol og varer med...

Ein av sju unge har brukt cannabis det siste året

I befolkninga elles har 23 prosent prøvd cannabis, medan 5 prosent har brukt det dei siste 12 månadene. I aldersgruppa 16–24 år har 26 prosent...

Ølsalet i nye Sunnfjord skaper usemje

Dei fire kommunane som skal verte Sunnfjord kommune, har ulike tider for ølsal. Førde stengjer ølsalet sitt klokka 18, to timar tidlegare enn dei...

Undersøking: Studentar drikk så mykje at det rammar studiane

Så mange som tre av fire opplyser at dei har venner som har vore borte frå jobb eller skule grunna alkoholbruk dagen før. Samtidig seier...
ANNONSE

MEIR OM Alkohol

MEST LESE