Undersøking: 12 prosent av studentar har hatt ei rusbrukliding det siste året

12,3 prosent av studentane svarar at dei har hatt ei rusbrukliding det siste året, ifølgje Studentenes helse- og trivselsundersøking (SHoT).

Nynorsk Pressekontor
Publisert

Alkohollidingar er mest utbreidde blant studentane, ifølgje undersøkinga.

10,7 prosent av dei mannlege og 8 prosent av dei kvinnelege studentane har eller har hatt ei alkoholbrukliding det siste året, skriv Studentsamskipnaden SiO i ei pressemelding.

– Urovekkjande

Leiar for undersøkinga Kari-Jussie Lønning karakteriserer funna som svært urovekkjande.

– Det er særleg urovekkjande fordi dette er personar som er i starten av vaksenlivet. No blir det viktig å ta tak i dette saman med studentane, samskipnadene, studiestadene og styresmaktene, seier Lønning til Khrono.

Leiar for SHoT-undersøkinga Kari-Jussie Lønning. Foto: SiO

8,8 prosent av studentane oppfyller kriteria for ei alkoholliding, medan 4,4 prosent oppfyller kriteria for stofflidingar.

I pressemeldinga seier leiaren at sjølv om stoffbruklidingar er langt mindre utbreidd blant studentar, vil dei likevel følgje utviklinga tett. Ho meiner at studentsamskipnadene og utdanningsinstitusjonane bør vurdere endå fleire førebyggjande tiltak.

Må ta fleire grep

– Det blir gjort mykje bra arbeid i dag. Vi ser likevel at det er behov for meir samarbeid og erfaringsutveksling. Den klare oppmodinga mi til studiestadene, studentsamskipnadene og styresmaktene er å ta endå fleire grep i denne situasjonen, seier Lønning.

Tilleggsundersøkinga er ei forlenging av SHoT 2022 og har kartlagt psykiske lidingar og rusbruk blant studentar. Rundt 10 000 studentar har svart på undersøkinga.


Alexander Harald Sandtorv. Foto: Bente Kjøllesdal