Fleire unge fyllekøyrarar blir tekne av politiet

Ved utgangen av oktober var 2.148 ruskøyrarar under 25 år tekne av politiet, og det er no teke fleire ruskøyrarar i denne aldersgruppa enn i heile fjor.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

I same periode i 2021 var det teke 1.790 ruspåverka førarar under 25 år.

Auken er størst i Oslo og Aust politidistrikt, ifølgje organisasjonen Ung i trafikken. Dei er bekymra over kor mange som fyllekøyrer.

– Dette er dessverre eit problem ein kjenner til hos den yngste aldersgruppa allereie. Manglande risikoforståing og konsekvenstenking fører ofte til at unge tek litt umodne val, seier prosjekt- og kampanjeansvarleg Liv Marie Bendheim.

– Vi må også hugse på at vi no nærmar oss julebordsesongen kor mange sjåførar set seg i bilen for tidleg dagen etter. Dette er skummelt. Alkoholen forsvinn saktare frå kroppen enn det mange liker å tru.


Alexander Harald Sandtorv. Foto: Bente Kjøllesdal