Fleire unge fyllekøyrarar blir tekne av politiet

Nynorsk Pressekontor

I same periode i 2021 var det teke 1.790 ruspåverka førarar under 25 år.

Auken er størst i Oslo og Aust politidistrikt, ifølgje organisasjonen Ung i trafikken. Dei er bekymra over kor mange som fyllekøyrer.

– Dette er dessverre eit problem ein kjenner til hos den yngste aldersgruppa allereie. Manglande risikoforståing og konsekvenstenking fører ofte til at unge tek litt umodne val, seier prosjekt- og kampanjeansvarleg Liv Marie Bendheim.

– Vi må også hugse på at vi no nærmar oss julebordsesongen kor mange sjåførar set seg i bilen for tidleg dagen etter. Dette er skummelt. Alkoholen forsvinn saktare frå kroppen enn det mange liker å tru.


Alexander Harald Sandtorv. Foto: Bente Kjøllesdal