I fjor vart berre 56 jenter i Noreg mødrer då dei var 16 år eller yngre, viser tal frå Medisinsk fødselsregister.
NPK-NTB
NPK-NTB

Dette er ein nedgang på 24 på eitt år og 123 dei siste fem åra, viser tal P4 har henta frå Medisinsk fødselsregister.

– Det er veldig gledeleg. Eg trur desse svangerskapa hos jenter under 16 år i stor grad er uønskte svangerskap. Vi ser same tendens i Abortregisteret, der det har vore ein nedgang på 70 prosent i talet på abortar i aldersgruppa 15 til 19 år dei siste ti åra, seier overlege Kristine Stangenes ved Folkehelseinstituttet til kanalen.

Bakgrunnen for nedgangen er mellom anna at unge har vorte flinkare til å bruke prevensjon og bruker betre prevensjon.

– Ein har jobba aktivt for å unngå uønskte tenåringsgraviditetar, seier ho.

21. mai i år stilte kring 3000 menneske opp framfor delstatsbygget i St.Paul, Minnesota, for å protestera mot dei nye abortinnstrammingane. Foto: Fibonacci Blue
ANNONSE