ANNONSE
ANNONSE
Framsida Uncategorized

Uncategorized

Noregs Mållag om ungdomsskulereforma: – Skjult åtak på nynorsken

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, i ei pressemelding. Førre veke la Høgre fram sitt forslag til ungdomsskulereform. Blant dei 80 forslaga er eit forsøk med å la elevane starta eitt år tidlegare på ungdomsskulen, at alle elevar må ha eit yrkesfag som obligatorisk valfag og å redusera...

Grønland på sitt varmaste på 1.000 år

Ein kraftig auke i temperaturen dei siste åra gjer at Grønland er 1,5 grader varmare enn gjennomsnittet for det 20. hundreåret, ifølgje nye data frå isprøver. Fram til no har ikkje kjerneprøvene frå isen vist særlege tydelege teikn på global oppvarming. Desse dataa hadde ikkje vore oppdaterte sidan 1995, men nye analysar av kjerneprøver tekne i 2011 viser ein dramatisk...

Meir lysforureining i verda enn det ein tidlegare har gått ut frå

Lysforureininga har auka med 9,6 prosent årleg dei siste tiåra på stadene som forskarane har undersøkt. Det svarer til at det er 100 stjerner som er synlege no på ein stad der ein kunne sjå 250 stjerner for 18 år sidan. Meir enn 51.000 menneske frå heile verda deltok i stjerneobservasjonar til studien. Dei fleste observasjonane vart gjort i USA...

Fleire elevar blir mobba i skulen

Fredag offentleggjorde Utdanningsdirektoratet funn frå Elevundersøkelsen 2022. Undersøkinga viser at det har vorte meir mobbing i skulen samanlikna med 2021 – og mobbetala i skulen aukar på alle trinn. Mobbing er mest utbreidd blant dei yngste elevane. På 7. trinn svarer 10 prosent at dei har vore utsette for mobbing, medan delen på VG1 er 4 prosent. Undersøkinga viser ein svak...

«Jonas Gahr Støre, sei nei til valet av Ahmed Al Jabar som president av COP28»

Dette er eit meiningsinnlegg og gjev uttrykk for skribenten sine meiningar. Nyleg vart det kunngjort at Ahmed Al Jaber skal vera president for COP28 i Dei sameinte arabiske emirata. Jaber er også leiar i Abu Dhabi National Oil Company, ein av dei største oljeprodusentane i verda. Det er fullstendig hårreisande. No må regjeringa komma på banen. Utfasing av fossil energi er...

Ungdomsskulereforma: Svenneby opnar for å droppa karakterar første ungdomsskuleåret

– Det er ein del ting me ikkje har teke stilling til, som kor lang ungdomsskulen skal vera. Det seier Unge Høgre-leiar Ola Svenneby på telefon til Framtida.no.  Ungdomspartiet stiller seg likevel bak Høgre sitt forslag til ungdomsskulereform, som vart offentleggjort denne veka. Les også: Regjeringa skal teste nye eksamensformer Skulepolitisk blindsone – Me er glade for at ein i det heile teke...

«Eg trur dette er den mest cringe og den sjukaste videoen eg har sett eit norsk ungdomsparti legge ut på TikTok»

Dette meiningsinnlegget vart først publisert som eit Stitch-innlegg på TikTok, som svar til denne videoen frå Dordi Lerum i Senterungdommen: @spdordiVenstre og Høgre vil ha meir narkotika i samfunnet. Vi seier NEI🍀💪🏼♬ Emotional Piano for the Soul (Inspirational Background Music) – Fearless Motivation Instrumentals Eg trur dette er den mest cringe og den sjukaste videoen eg har sett eit norsk ungdomsparti...

Beverar hjelper Ukraina i krigen mot Russland

Beverane i Ukraina har noko overraskande blitt ein alliert i kampen mot dei russiske innvasjonsstyrkane, melder nyheitsbyrået Reuters. Det var VG som først omtala saka i Noreg. Beverane har som vanleg bygd demningar i området rundt grensa til Belarus. Det har ført til overflaumde elver, tjukk gjørme og overflaumde åkerar som gjer det lite sannsynleg at det vanskeleg å koma fram....

«Samfunnet må halde fram å styrke vernet av mindreårige – dette skjer ikkje ved å senke den seksuelle lågalderen!»

Dette er eit meiningsinnlegg og gjev uttrykk for skribenten sine meiningar. Tidlegare denne veka føreslo Straffelovrådet å senke den seksuelle lågalderen i Noreg, frå 16 til 15 år. Dette forslaget vert grunngitt ved at «barn som nærmer seg seksuell lavalder gis større rom for å utforske egen seksualitet i samhandling med jevnaldrende». Men dette forslaget vil også kunne bidra til...

Bokmeldarane sine favorittar frå 2022

Vi kommer snart hjem igjen - Jessica Bab Bonde og Peter Bergting Magnus Rotevatn tilrår svenske Jessica Bab Bonde og illustratør Peter Bergting sin teikneserieroman om holocaust. «Å skilja seg ut i mengda av bøker om andre verdskrig kan umogleg vera særleg lett. Og sjølv om det å fortelja historier frå holocaust ikkje er verdas mest originale idé, så er utføringa...

30 grøne julegåveidear frå Klimapilotene

Lista var først publisert på Instagram-kontoen til Klimapilotene, som er eit prosjekt under Oslo kommune. Innlegget er omsett og republisert med løyve.  Konsert, kino eller teaterbilettar. Gjere noko hyggeleg: filmkveld, tur eller middag. Lydbok- eller Spotify-abonnement. Medlemskap på treningssenter. Personleg helsing frå idrettshelt, artist eller annan person dei ser opp til. Klatrekurs. Målekurs. Dansekurs. Ein sum til å spare...

Marianne (18): «Jula er eit val mellom mor og far»

Denne teksta fekk 3.-plass i Framtida.no, MAgasinett og Norsk Målungdom sin skrivekonkurranse om tradisjonar. Spørsmålet som kryp oppover i halsen på meg kvart år, anten tidleg i november eller seint i oktober. Eg prøver å svelgje spørsmålet med varme koppar ingefærte så lenge eg kan, men det går like fort kvart år før teen er kald, og valet må...

Straffelovrådet foreslår å senke den seksuelle lågalderen til 15 år

Rådet har vurdert at barn byrjar den seksuelle sjølvråderetten sin frå dei er 15 år, og ikkje 16 år som i dag. Rådsleiar Linda Gröning understrekar at barn heilt opp til 18 år skal ha eit sterkare vern mot seksuell utnytting. I tillegg skal straffansvar for seksuell omgang med barn under 15 år også omfatte den som får barnet til å...

Senterungdommen droppar bistandskutt – vil gje 1 prosent av BNP

– Det at Senterungdommen kanskje vil kutta bistandsbudsjettet med ein tredjedel er usolidarisk og liknar ikkje på det Senterungdommen eg kjenner. Det sa Dordi Boksasp Lerum i sentralstyret i Senterungdommen på telefon til Framtida.no før årets landsstyremøte i ungdomspartiet. Ho var ein av delegatane som kjempa for at Senterungdommen skulle gå inn for 1 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) i bistand. På...

Madelen (28) inviterer ein framand til nyttårsfeiring – oppmodar fleire til å gjera det same

– Eg håpar at fleire ser seg litt rundt og ser om ein har nokon som er åleine i eksisterande nettverk. Ein kan ha litt lågare terskel til å invitera, om det så berre er til lunsj eller kva det skal vera desse dagane, seier Madelen Ljosland, og legg til: – Eg hadde sett pris på det om det...

«Unge aktivistar har alltid vore heilt avgjerande i kampen vår for likestilling»

Dette er eit meiningsinnlegg og gjev uttrykk for skribenten sine meiningar. Netflix-dokumentaren «Crip Camp» er ein kjend tittel for fleire, og har utgangspunkt i Camp Jened i New York. Her blei ei sentral likestillingsrørsle for unge funksjonshemma i USA skapt. Uloba tek inspirasjon frå denne leiren når vi for andre gong arrangerer Camp Freedom. Ikkje tilfeldig, på same dag som...

«Bygda – vi kan tilby meir enn gjengrodde stader og dårleg dekning»

Innlegget var blant finalistane i retorikkonkurransen «Ta ordet!» og er republisert med løyve frå forfattaren. Eg treng bygda, og det gjer du òg. Med mindre vi kan få potetåker på Torgallmenningen og laks i fontenene, klarar vi oss ikkje utan bygda. Bygda, ein plass langt inn i nowhere. Gjengrodd og i alle fall ikkje mobildekning. For mange er det dette som...

Utval vil fjerna tilleggspoeng for folkehøgskular

Tysdag kom regjeringa sitt opptaksutval med tilrådingar om korleis opptakssystemet bør endrast. Utvalet tilrår mellom anna å: fjerna høvet til å ta opp att fag for å betra karakterar fjerna skilnaden mellom førstegongsvitnemål og ordinær kvote fjerna alders- og tilleggspoeng Om utvalet sine endringar vert innførte kan det føra til stort fall i inntektsgrunnlaget både for privatskuleeigarar som tilbyr privatistundervisning og...

NSO er kritiske til opptaksprøvar i høgare utdanning

– Alle skal ha like moglegheiter til å kunne kome inn i høgare utdanning. Me er redde for at ein opptaksprøve vil favorisera ei spesifikk gruppe, nemleg dei som er flinke til å pugga og har nok ressursar til å førebu seg til ein slik prøve. Det seier leiar i Norsk Studentorganisasjon, Maika Marie Godal Dam, i ei pressemelding. I...

Første kvinnelege hovuddommar i fotball-VM for menn

Torsdag 1. desember møtest Costa Rica og Tyskland under fotball-VM i Qatar. Der verdsmeisterskapet har hausta mykje kritikk og blir sett på som kontroversielt, er denne kampen historisk av heilt andre årsaker. Dommaren i oppgjeret på Al Bayt-stadionet er nemleg franske Stéphanie Frappart. Ho er med det den første kvinnelege hovuddommaren i eit fotballverdsmeisterskap for menn. Saka er mellom anna omtalt...

WWF etterlyser «Parisavtale» for naturen 

– Vi må få på plass ein eigen «Parisavtale» for naturen som sørgjer for at vi stoppar og reverserer den dramatiske utviklinga allereie innan 2030, seier generalsekretær i WWF Verdsnaturfondet, Karoline Andaur i ein pressemelding. Fleire uroa for tap av natur Verda er i ei global naturkrise. Bestandar av ville dyr i snitt har vorte sterkt redusert og menneske har påverka...

Den nye leiaren i Senterungdommen ser opp til Margaret Thatcher

– Eg håpar å vera ein lagbyggar som ser dei rundt meg. Margaret Thatcher er kul, sjølv om ho har feil politisk farge. Det svarar Senterungdommen sin nyvalde leiar, Andrine Hanssen-Seppola, på spørsmål om kven ho vil vera som leiar og kven som er hennar leiarførebilete. På Senterungdommen sitt landsmøte 18.–20. november vart 19-åringen frå Tromsø valt til å ta over...

«Fisherbenny» har 4 millionar følgjarar på TikTok

Det var to år sidan fiskaren frå tettstaden Søgne utanfor Kristiansand fekk ideen om å dele livet på sjøen. – Eg vil formidle fiskaryrket til dei unge, spesielt at det faktisk er ein jobb og at ein kan ha moro med det, seier han til NRK. Fredag denne veka gjesta ha Lindmo på NRK1. TikTok-suksess Han fortel at fiske er draumejobben og...

«Berekraft er ingen keisam floskel»

Teksta fekk 2.-plass i FORUM for utvikling og miljø, Framtida.no og Magasinett sin skrivekonkurranse «Korleis kan vi nå berekraftsmåla innan 2030?» Ordet berekraft vart brukt lenge før det vart sett i samanheng med utvikling. Så kva er eigentleg berekraft og når kom berekraftig utvikling inn i bildet?  Vi høyrer så mykje om berekraft no for tida, men er det nokon som...

Då eg var 20: Kaveh Rashidi kom inn på bustadmarknaden takka vere finanskrisa

– Eg var 20 år gamal i 2008, så då var eg vel på tredje året av medisinstudiet i Oslo. Eg kjøpte mi første leilegheit i byen og var vel akkurat i gang med ei slags reise mot å bli den eg er no. Det skriv Kaveh Rashidi i ein e-post til Framtida.no. Det er ventelister for å kome på...

Storbritannia vil slå hardare ned på klimaprotestar

Storbritannias innanriksminister Suella Braverman vil ha strengare tiltak mot klimaaktivistar og andre protestar. – Politiet må ha alle makter dei treng for å stoppa demonstrantar som bruker geriljataktikkar og påfører kaos og elende på den lovlydige majoriteten, sa Braverman i ein tale publisert av The Independent. Suppe på van Gogh Innanriksministeren har sett seg lei av aksjonsmetodane til klimagrupper som Extinction Rebellion...

Statsbudsjettet: Norske studentar får 328 kroner meir i månaden

– For oss studentar er det ikkje mange lyspunkt i dette budsjettet, slår Maika Marie Godal Dam fast i ei pressemelding. Leiaren i Norsk studentorganisasjon (NSO) er skuffa over Arbeidarpartiet og Senterpartiet sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Her kan du lese fleire saker om statsbudsjettet!  Aukar basislånet I sitt forslag til statsbudsjett for det komande året føreslår regjeringa å auke utdanningsstøtta med...

Høg sysselsetjingsgrad blant unge vaksne med høgare utdanning i Noreg

Sett i samanheng med alle OECD-landa (Organisasjonen for Økonomisk Samarbeid og Utvikling) er det unge i Noreg som har den høgaste sysselsetjingsgrada. Det fann den årlege OECD-rapporten frå 2021. I Noreg var 91 prosent av 25-34-åringar med ei bachelorgrad i arbeid. Av dei med master er det 95 prosent som er i arbeid. Det kjem fram i ein...

Støre åtvarar om svært tøffe tak i statsbudsjettet

– Eg har vore med i regjering og Stortinget i 20 år. Og det er ikkje teke tøffare tak enn vi må gjere no. Det er ikkje fordi det er spesielt triveleg, men fordi vi meiner det er rett og nødvendig. Og då må vi stole på det, seier statsministeren til NTB. – Trur du mange blir skuffa? – Det trur...

Justisministeren må svara på TikTok-kritikk i Stortinget

I helga skreiv NRK om justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sin bruk av den kinesiske appen TikTok. Fleire ekspertar er kritiske til justisministeren sin TikTok-bruk. Kritikken dreier seg både om nasjonale tryggingsomsyn og personvern. Justisministeren delte sin første TikTok-video 8. oktober og har i skrivande stund over 12.800 følgjarar. Mehl har delt i alt fem videoar. To av videoane handlar om...