ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema WHO

Tema: WHO

Pandemien har gitt fleire mentale lidingar

Ifølgje Verdshelseorganisasjonen (WHO) har pandemien òg gjort det vanskelegare å få hjelp for mentale lidingar, noko som kan ha ført til fleire sjølvmord. Ein studie WHO...

Nye namn på variantar av koronavirus

Verdshelseorganisasjonen (WHO) har bestemt seg for å endre namna på urovekkjande virusvariantar til greske bokstavar for å unngå stigmatisering av landa dei oppstod i. Så...

Verda etter korona: Globaliseringa blir neppe den same igjen

Teksta er først publisert hjå NUPI Skole, som ein del av serien «Hvor hender det?» og er omsett og gjengjeve med velvilje.  Kva er globalisering? Korleis...

Eitt sjølvmord per 40. sekund – WHO krev tiltak

10. september markerer FN verdsdagen for sjølvmordsførebygging. Sjølvmordsraten for verda som heilskap låg i 2016 på 10,5 prosent per 100.000 menneske. 2016 er det hittil...

WHO: Mikroplast i vatn har låg helserisiko

Det meste av den såkalla mikroplasten som blir svelgd, forlèt kroppen etter at han har gått gjennom fordøyingssystemet, seier WHO torsdag om ein rapport...

WHO: Datingappar bidrar til å bremse kampen mot kjønnssjukdommar

– Folk blir meir avslappa når det gjeld vern, og det er farleg i ei tid der sex har vorte meir tilgjengeleg på grunn...

1,7 millionar døyr av forureining

Meir enn kvart fjerde dødsfall blant barn under fem år kjem av ureint drikkevatn, luftforureining, passiv røyking og dårleg hygiene, ifølgje to nye rapportar...

Rekordmange hivsmitta i Europa

I fjor blei det registrert meir enn 142.000 nye tilfelle av hiv i Europa. Talet er det høgste nokosinne sidan registreringa først starta på...

Spår tobakksslutt i 2040

Dersom scenarioet skal bli til røynd, må det krevjast likevel politisk vilje og strengare tiltak mot tobakksindustrien, skriv forskarane i det anerkjente tidsskriftet The Lancet. LES...

Ebola-pasientar kurert

Den amerikanske legen Kent Bradley vart lagt inn på sjukehus i Atlanta, USA med ebola. I dag gjekk han ut, lett i steget og...

– Internasjonal krise

Det skriv VG. Til no har 930 menneskjer døydd av viruset, som er det mest omfattande utbrotet i historia. LES OGSÅ: Sjukdommen me ikkje blir...

Dødelegast i verda

Rundt ein milliard av verdas befolkning er ungdom i alderen 10-19 år. I 2012 døydde rundt 1,3 millionar barn og unge i denne aldersgruppa....
ANNONSE

MEIR OM Helse

MEST LESE